Uzņēmums SIA "Fixman" pēc pašvaldības pasūtījuma Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā ir sācis uzstādīt jaunus bērnu rotaļu laukumu elementus, pirms tam ieklājot laukumu segumu. Līdz ar to šeit vienlaicīgi varēs uzturēties lielāks bērnu skaits, būs paplašinātas mazo rotaļāšanās iespējas, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jaunie elementi gan Lāčplēša dārzā, gan Jūrmalas parkā atradīsies blakus jau esošajiem rotaļu laukumiem un papildinās tos.

Iekārtas būs daudzfunkcionālas, piemērotas bērniem vecumā no viena gada un lielāka vecuma nebēdņiem, attīstīs mazo cilvēku rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību.
 
Rotaļu komplekss Lāčplēša dārzā ir iecerēts un tiek veidots atbilstoši tematikai "Vējš" – tajā būs dažādi kāpelēšanas elementi, līdzsvara tiltiņi, virves un platformas.

Zem iekārtām, uz triecienabsorbējošā seguma, būs iestrādāts zīmējums "Kompass", kas veicinās iespējas izmantot laukumu plašāk, arī zemes līmenī, raisot bērnos fantāziju un lomu spēles.

Laukuma segumā būs iestrādātas arī notis un iecienītās bērnu spēles "Klasītes" cipari, kuri gan būs "izsvaidīti", jo no zemes tos "atrāvis un aizpūtis vējš".
 
Jaunās iekārtas Lāčplēša dārzā papildinās arī citi dekoratīvie elementi, kas atgādinās Liepājas himnas vārdus un tēlus – Telefonists un Vārna, papildus arī nosacīta ceļu satiksmes zīme "Uzmanību, vējš!" un vēja rādītājs.

Te būs jaunas šūpoles, informācijas stends par iekārtu lietošanas noteikumiem un laukuma labiekārtojuma elementi: atkritumu urnas, soliņi, velonovietnes.

Arī rotaļu komplekss Jūrmalas parkā tiek veidots atbilstoši vienai tēmai – "Jūra".

Galvenais rotaļu elements būs "Zivju tīkli jūrā" – virvju komplekts, tam blakus sliesies kāpelēšanai paredzēta "Bāka", domāta bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam. Papildus šeit būs uzstādītas citas līdzsvara un rāpšanās iekārtas.

Jūrmalas parkā uzņēmējs veiks arī labiekārtošanu, uzstādot informācijas stendu, atkritumu urnas, velonovietnes, soliņus.

Abu jauno rotaļu laukumu elementu risinājumi, segumi, materiāli, stiprinājumi un pārklājumi izvēlēti ar tādu mērķi, lai tie būtu droši pret vandāļiem, pret apzīmēšanu, lai tos būtu viegli uzturēt vai remontēt. Visi elemnti atbilst drošības sertifikātu prasībām.

Nākamajā gadā jaunu laukumu plānots izveidot Aisteres ielā 1 un 2022. gadā ar jaunām iekārtām papildināt rotaļu laukumu Vērgales ielā 3.

Kopskaitā Liepājā šobrīd ir 16 pašvaldības izveidoti, attīstīti un uzturēti rotaļu laukumi.

Jaunu elementu uzstādīšanas izmaksas
Bērnu rotaļu laukumu paplašināšanu finansē Liepājas pilsētas pašvaldība:
– Lāčplēša dārzā – 43 386,54 eiro bez PVN
– Jūrmalas parkā – 82 618,38 eiro bez PVN.