Pieturvieta pirms Esperanto ielas, pie veikala "Krāsas un lakas", pēc pārcelšanas darbiem turpmāk atradīsies līdzās ledushallei. Tas nozīmē, ka Brīvības ielas transporta kustības joslā pie ledushalles turpmāk vairs nebūs iespējams novietot automašīnas, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Autobusu pieturvieta uz citu vietu tiks pārvietota atbilstoši Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisijas lēmumam. Pieturvieta pie Esperanto ielas nebija atbilstoši labiekārtota un ierobežotā platība neļāva veikt šādu labiekārtojumu arī perspektīvā.

Pieturvietas pārcelšanas darbus plānots paveikt līdz maijam, darbu veicējs ir SIA "CTB".

Jaunajā pieturvietā paredzēts uzstādīt nojumi, pieturvietas paplašinājums tiks marķēts ar horizontālajiem apzīmējumiem, šeit paredzēta vides pieejamības vadlīnija, ar bruģakmeni izbūvētas vietas ratiņkrēsliem un ratiņiem, tās būs marķētas ar ceļu horizontālām līnijām.

Pieturvietas zonā paredzēts uzstādīt vairākas jaunas ceļu satiksmes zīmes un uzkrāsot jaunu ceļa satiksmes horizontālos apzīmējumus, kuras aicināts ievērot ikviens satiksmes dalībnieks.