Liepājniekus uztrauc Uliha ielas rekonstrukcijas procesā barbariski bojāto liepu liktenis, amatpersonas uzskata: vecie koki jālikvidē.

„Lūdzu, palīdziet saglābt Ūliha ielas 33 liepas un darīt liepājniekiem zināmas atbildīgās amatpersonas, kuras pieļāva koku sakņu sabojāšanu rekonstruējamā Uliha ielas posmā no Laivinieku līdz Roņu ielai, kā rezultātā ir pieņemts lēmums par koku izzāģēšanu. Telefonsarunā Liepājas domes Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste A.Damberga minēja, ka kokus varētu saglābt, ja ap tiem uzbērtu melnzemi un īpaši nostiprinātu.
Cerībā uz šādu labvēlīgu situācijas risinājumu,
Sarmīte Šēla”.

Kad 5.novembrī saņēmām šo liepājnieces Sarmītes Šēlas vēstuli ar lūgumu palīdzēt glābt Uliha ielas liepas, vispirms vērsāmies pie domes Apstādījumu uzraudzības komisijas vadītājas Aldas Dambergas. Sekoja atbilde, ka šo „liepu jautājums” neattiecas uz komisiju, jo rekonstrukciju gadījumos Ministru kabineta noteikumi ļaujot koku likteni izlemt projektu akceptētājiem, respektīvi, Būvvaldei.

6.novembrī lūdzām palīdzību Būvvaldes preses sekretāram, kurš solīja, ka atbildi sniegs domes izpilddirektora vietnieks un Uliha ielas apgaismojuma rekonstrukcijas projekta vadītājs Didzis Jēriņš (kuram Sarmītes Šēlas vēstuli bija pārsūtījusi arī Damberga).

Izpilddirektora vietnieka atbildi saņēmām 13.novembrī. Tajā teikts:

„Izstrādājot tehnisko projektu Uliha ielas rekonstrukcijai, tika dots uzdevums maksimāli saglabāt esošos kokus. Projekta risinājumos ir paredzēts nozāģēt 22 kokus un iestādīt jaunus 33 kokus. Ietves zonā no brauktuves jāpārceļ un jāizvieto visas sakaru inženierkomunikācijas (SIA “Lattelekom”, SIA “Ostkom”, SIA “Elektrons K”), kā arī visi eletroapgādes kabeļi un arī apgaismojuma kabeļu līnijas ar apgaismojuma balstiem.

Komunikāciju un ielas elementu izbūve tiek veikta saskaņā ar būvmormatīviem, līdz ar to bieži komunikācijas tiek izvietotas ļoti blīvi tieši ietves zonā blakus esošajiem kokiem. Šos darbus veikt, mazāk vai vairāk netraumējot koku saknes, nav iespējams. Veicot būvdarbus pašvaldībā tiek saņemti pilnīgi diametrāli pretēji viedokļi gan ar lūgumu saglabāt, gan arī nozāģēt esošos kokus.

Uzskatu, ka nepieciešama speciālistu diskusija par to, vai pilnībā rekonstruējot ielas, nav jāveic arī pilnīga esošo aleju atjaunošana, kā piemēram tika izdarīts Brīvības ielā.

Likvidējamo koku vietā Uliha ielā tiks iestādīti jauni, izmantojot dižstādus, atstāt potencionāli bīstamus kokus, kuri var apdraudēt iedzīvotājus vai viņu īpašumu nav pieļaujams. Katrs koks, kuru iespējams saglabāt, tiks saglabāts.”

Par liepu likteni interesējusies arī Liepājas zaļā centra valde (I.Eistere un I.Ozola), nosūtot Didzim Jēriņam vēstuli, kurā lūdz sniegt sekojošas ziņas:

Kur un kā var iepazīties ar izstrādātā projekta saturu;
Vai 30 koku nociršana ir projekta pieteikumā iekļauta;
Kāpēc a) no koku saknēm tiek norakta melnzeme un tās vietā uzbērtas šķembas? (tur līdz šim auga zālīte);
b) uz koka saknēm uzbērta šlaka?
Kas ir šī projekta būvuzņēmējs? /vārds, uzvārds/;
Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvs /dokuments, kas to apstiprina/;
Dokumenta kopiju, kas apstiprina, ka koki ir satrupējuši/nokaltuši utt. un paredzami nozāģēšanai.

Kā portālam atzina Eisteres, viņa nepiekrīt viedoklim, ka liepas ir pārāk vecas un satrupējušas, tāpēc likvidējamas.