Aizvadītajā domes sēdē tika spriests par atkritumu šķirošanu, bet portāls TVNET nesen izgaismoja Liepājas problēmu, par kuru domes sēdē noklusēja.

Pagājušajā vasarā Aleksandrs mēģināja atbrīvoties no vecajām krāsām un ķīmijas, kas palika pēc dzīvokļa remonta Liepājā. Pāri palika padsmit bundžu, dažas tukšas, dažas daļēji pilnas.

"Vispirms es piezvanīju uz Eko Kurzemi, jo DEPO man pateica, ka viņi pieņem elektroniskās ierīces, un es padomāju, ka krāsas un ķīmiju viņi arī varētu pieņemt.
Bet viņi pateica, ka nē, un piedāvāja piezvanīt uz Grobiņas poligonu, jo viņi paši ved tur visus atkritumus. Bet arī tur pateica, ka krāsas un ķīmiju viņiem nevar nodot, jo tie ir bīstami atkritumi."

Lasītājs citē informāciju viņu mājas lapā par vielām, kuras nedrīkst nodot: "Saskaņā ar likumdošanu atkritumu apglabāšanas poligonā nevar nodot šādus atkritumus: dažādas ķīmiskas vielas, to skaitā bīstamus ķīmisko vielu iepakojumus (mucas, kannas, konteinerus, gāzes balonus u.c.), krāsas, lakas, šķīdinātājus, līmes u.c."

Tālāk Aleksandrs raksta: "Viņi pateica, ka nezina, kur Liepājas rajonā var nodot šādas vielas, un piedāvāja zvanīt uz Liepājas Vides pārvaldi. Tur man atbildēja laipna tante. Ilgi ar viņu runājām par iespējām kaut kur nodot manas krāsas, bet galu galā neko konkrētu nepiedāvāja.
Pateica, ka ir vietas, bet no privātpersonām «dažas bundžas» tur nepieņem. Teica, ka problēma šāda tiešām pastāv un viņi mēģinājuši to risināt, izveidojot ostā atkritumu pieņemšanas punktu, bet tā arī nekas neizdevās.

Domē iesaka mest parastajos konteineros
Sarunās beigās pateicās man par manu aktivitāti un iedeva Liepājas domes Vides daļas telefonu, jo, pēc viņas vārdiem, tas ir pašvaldības pienākums nodrošināt šādu vielu pieņemšanas punktu pieejamību. Domē man vienkārši pateica, ka diemžēl šādu pieņemšanas punktu Liepājā nav un vienīgā iespēja ir mest šīs vielas sadzīves atkritumu konteineros (!).

Es vēl pārprasīju, vai tie ir tie zaļie konteineri, kuri stāv ielās. Uz manu jautājumu, vai videi tas nekaitēs, viņa teica, ka nē, jo tik un tā pēc tam to visu vedīs uz poligonu...

Bet vedīs jau noteikti uz Grobiņu un, spriežot pēc informācijas poligona mājaslapā, šādas vielas viņi nedrīkst pieņemt!

Spiests vest uz Rīgu
Rezultātā es pats pie pirmās izdevības aizvedu bundžas uz Rīgu un atstāju BAO konteinerā, kas paredzēts šāda veida atkritumiem.

Daudziem šādas iespējas laikam nav, tāpēc var tikai iedomāties, cik daudz bīstamo atkritumu nonāk vidē un galu galā arī pārtikas ķēdē."

Aleksandrs norāda, ka problēmas šai jomā pastāv joprojām.

Tas ir pašvaldības pienākums
Pēc lasītāja vēstules saņemšanas TVNET par šo situāciju lūdza arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojumu.

Ministrijā norādīja, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana, ir pašvaldības pienākums un atbildība, kā tas noteikts Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tā atzina, ka šobrīd pašvaldības nepievērš īpašu uzmanību sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, norādot uz ieinteresētības un pieprasījuma trūkumu no iedzīvotāju puses.

Tāpēc tikai daļai sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai ir izveidoti speciāli savākšanas punkti un vietas visā Latvijā (piemēram, baterijas, akumulatori). Lai nākotnē izvairītos no līdzīgām situācijām, ministrija aicina pašvaldības izvietot savās interneta vietnēs (pašvaldību mājaslapās) informāciju par uzņēmumiem, kas sniedz šādus pakalpojumus, vai arī informēt iedzīvotājus citādā veidā.

Tāpat ministrija vērš uzmanību, ka arī ministrijas mājas lapā ir pieejama informācija par uzņēmumiem, kas sniedz šādus pakalpojumus.

Pašvaldība ignorē jautājumus
Savukārt Liepājas pilsētas domē uz TVNET vēstuli pat neatbildēja un neskaidroja, kā iespējams, ka tik lielā pilsētā, kāda ir Liepāja, iedzīvotājiem nav iespējams nodot bīstamos atkritumus.

TVNET jau ziņoja, ka problēmas šobrīd ir arī ar veco un nevajadzīgo medikamentu savākšanu un utilizēšanu.