Ar Liepājas domes maija sēdes lēmumu grozīts Liepājas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (STCAK) nolikums un sastāvs.


Lēmuma pieņemšana bija nepieciešama, lai apstiprinātu komisijas jaunos locekļus. Par SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" pārstāvi darbam komisijā nozīmēta valdes priekšsēdētāja Līga Priedena; par Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālā centra pārstāvi darbam komisijā nozīmēts 1. Reģionālā nodrošinājuma centra (RNC) komandieris, komandkapteinis Ēvalds Serijs, par viņa aizvietotāju – 1. RNC plānošanas un drošības daļas komandieris, komandleitnants Mārtiņš Brūns; savukārt par Valsts vides dienesta (VVD) pārstāvi – VVD Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore Evita Šestakova, par viņas aizvietotāju – VVD Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Liepājas sektora vadītāja Ilva Jurkeviča.

Saistībā ar jauno locekļu apstiprināšanu jāveic izmaiņas arī STCAK nolikumā, bet, ja tiek veikti grozījumi lēmumā par komisijas sastāvu un komisijas nolikumā, tad automātiski jaunā redakcijā jāizskata nolikuma pielikums "Komisijas apzināšanas shēma".