Pēc būvdarbu pabeigšanas un saskaņojuma saņemšanas par ceļu satiksmes zīmēm, transporta kustībai sestdien, 27.jūnijā, tiks atvērts Peldu ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Būvdarbu veicējs SIA "A–Land" turpina dokumentu sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijai – tā plānota jūlijā.


Viena gada laikā, kopš uzsākti darbi, ir paveikts liels darbu apjoms. Peldu ielā ir  izbūvēta sadzīves kanalizācija un ūdensvads, papildu apgaismojums, pārbūvēts brauktuves segums, kas bija bedrains, saplaisājis un pamatīgi nolietojies.

Abās brauktuves pusēs izveidotas ar betona bruģi klātas gājēju ietves, gar brauktuves malām ierīkoti krūmu un puķu stādījumi.

Veicot gājēju alejas pārbūvi Jūrmalas parka daļā, kas Peldu ielas posmu savieno ar Gulbju dīķi, atjaunota un labiekārtotas košumaugu dobes un izveidots takas labiekārtojums ar soliņiem, atkritumu urnām un apgaismojumu.


Projekta īstenošanas laikā saglabāti visi esošie koki un ielu apgaismojuma balsti.

Projekta ietvaros izbūvēts arī satiksmes rotācijas aplis Kūrmājas prospekta, Zvejnieku alejas, Hika un Peldu ielas krustojumā.

Pārbūvētās ielas posma kopgarums ir 470 metri,  jauno puķu un krūmu stādījumu un zālienu kopplatība – aptuveni 700 kvadrātmetru. 

Projekts uzlabojis iedzīvotāju un viesu ērtības, paplašinājis tūrisma un uzņēmējdarbības iespējas – Peldu iela ir viena no ielām, pa kuru ikviens var nokļūt Jūrmalas parkā un pludmalē.

Blakus Peldu ielas pārbūvētajam posmam šovasar ir uzsākta koncertestrādes un koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve.

Peldu ielas posma pārbūve veikta saskaņā ar SIA "Projekts 3" izstrādāto būvprojektu.

Līguma summa pēc iepirkuma procedūras veikšanas ir 993 578,09 eiro (ieskaitot PVN).