Pagājušajā nedēļā Zaļajā birzī ir sākta grāvju un caurteku tīrīšana, lai novadītu  liekos virszemes ūdeņus uz šā Liepājas rajona lietus kanalizācijas sistēmu.

Sistēma izbūvēta Eiropas savienības projekta "Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās" ietvaros. Darbi turpināsies līdz oktobra vidum, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Darbi šobrīd tiek veikti Skrundas un Cīravas ielā, iztīrāmo un profilējamo grāvju plānotais kopgarums ir 800 metri. Zaļajā birzī šajā rudenī sakārtos 10 caurtekas un  tiks uzbūvēts viens koka tiltiņš. Darbu veicējs pēc SIA "Komunālā pārvalde" pasūtījuma ir SIA "A – Land". Darbu kopējā izmaksas plānotas Ls 8925.
 
Šie darbi ir iespējami, pateicoties domes 30.augusta lēmumam, ar kuru piešķirts papildu finansējumu "Komunālajai pārvaldei" – Zaļās birzs applūšanas problēmas risināšanai.

"Komunālās pārvaldes" speciālisti jau iepriekš bija apsekojuši grāvju, caurteku, aku un citas ūdens novadīšanas infrastruktūras stāvokli Talsu, Cīravas, Durbes, Sūkņu, Ploces, Skrundas, Lēņu un citās Zaļā birzs ielās. Problēmas ar Zaļās birzs applūšanu konstatētas jau šā gada janvārī un februārī, taču līdz šim to risināšanai nebija piešķirti līdzekļi.

Šobrīd darbus atsevišķās vietās Zaļajā birzī kavē privātmāju žogi un citas nelikumīgas būves un stādījumi, kas atrodas ārpus īpašniekiem piederošo gruntsgabalu robežām. Nereti zem šīm būvēm un stādījumiem ir aizbērti novadgrāvji, līdz ar to izjaukta vai nefunkcionē savstarpēji saistītā ūdens aizvadīšanas sistēma.

Nelikumīgās būves, ja tās netiks novāktas,  Zaļajā birzī turpmāk kavēs efektīvu ūdens savākšanu uz galvenajiem apakšzemes kolektoriem vai virszemes novadgrāvjiem, kas no 2009. līdz 2011. gadam izbūvēti Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda projekta  "Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās" ietvaros. Minētā projekta ietvaros izbūvētā infrastruktūra dod iespēju pazemināt gruntsūdeņus un veikt papildu pieslēgumus, lai aizvadītu lietus ūdeņus no Zaļās birzs ielu posmiem un privātmāju teritorijām.