Pagājušās nedēļas nogalē cietusī ēka Raiņa ielā 52a ir nopietni bojāta un, visticamāk, to nāksies demontēt, lai nepieļautu citu iedzīvotāju un garāmgājēju apdraudējumu.

Savukārt iedzīvotājiem, kas negadījumā palikuši bez pajumtes, pašvaldība jau sākusi ārpus rindas ierādīt dzīvojamo platību citos pašvaldības brīvajos dzīvokļos, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Gāzes balona eksplozijā cietušo koka ēku šajās dienās apsekojuši būvinženieri, kas gatavo detalizētu ekspertu atzinumu, taču sākotnējā apskatē konstatēts, ka koka konstrukcijas ir nopietni bojātas un apdraud drošību. Pašvaldības uzņēmums "Komunālā pārvalde" brīvdienās notikuma vietā veikusi pirmās nepieciešamības darbus, lai novāktu gruvešus un nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju piekļūt pie sētā esošās mājas, savukārt Pašvaldības policija pastāvīgi dežurē notikuma vietā, nepieļaujot personu iekļūšanu bīstamajā objektā.

Tikmēr mājas apsaimniekotājs šodien, 25.jūnijā, sasaucis dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai īpašnieki lemtu par tālāko rīcību un gruvešu aizvākšanu. Ņemot vērā, ka ēkā, kurā notika sprādziens, ir seši dzīvokļi, no kuriem pieci privatizēti, bet viens pašvaldības īpašumā, taču uz zemesgabala atrodas vēl divas saistītas ēkas ar dzīvokļiem, lēmums jāpieņem visiem īpašniekiem kopsapulcē. Kā pašvaldībai norādījusi mājas apsaimniekotāja pārstāve, nav ziņu, ka kāds no cietušajiem dzīvokļiem būtu bijis apdrošināts, savukārt pašai biedrībai uzkrājumā nav tādu finanšu līdzekļu, lai veiktu sagrautās mājas konstrukciju demontāžu un aizvākšanu, tādēļ nepieciešamības gadījumā pašvaldība varētu palīdzēt segt izmaksas, kas saistītas ar bīstamo konstrukciju demontāžu. Precīza darbu tāme šobrīd vēl tiek apkopota.

Liepājas domes Sociālajā dienestā pēc palīdzības vērsušies arī pirmie negadījumā cietušie. Trim ģimenēm, kas ugunsgrēkā visvairāk cietušas un palikušas gan bez personīgajām mantām un iedzīves, gan dokumentiem, piešķirts vienreizējais ārkārtas pabalsts 1500 eiro apmērā. Savukārt īpašniekiem, kuru dzīvokļi cietuši mazāk (galvenokārt no ūdens dzēšanas darbu laikā), pabalsts seku novēršanai noteikts no 200 līdz 300 eiro apmērā. Tāpat vairākām ģimenēm jau izmaksāti ārkārtas pabalsti pārtikas iegādei dāvanu karšu veidā – 40 eiro katram ģimenes loceklim. Tās ģimenes, kas negadījumā palikušas bez pajumtes, tiek uzņemtas, tā saucamajā, mājokļu rindā ārpus kārtas, un ar Dzīvokļu komisijas lēmumu tām piešķirtas īres tiesības kādā no pašvaldības rīcībā esošajiem brīvajiem dzīvokļiem citos mikrorajonos.

Šobrīd visi cietušie kā pagaidu risinājumu izvēlējušies apmešanos pie radiem vai draugiem, un Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14 izmitināšana nevienam nav bijusi nepieciešama.