Noslēdzies iepirkums un no četriem pretendentiem izraudzīts būvnieks – SIA "CTB", kas veiks darbus projektā "Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu, Liepājā".

Darbi varētu sākties šā mēneša vidū vai beigās, portālam irliepaja.lv pastāstīja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Galvenie darbi šajā projektā ir Ezermalas ielas un gājēju un velosipēdistu tilta pārbūve, atbilstoši SIA "Firma L4" izstrādātajam būvprojektam.

Ielas pārbūve nozīmē brauktuves pārbūvi, nobrauktuves un pieslēgumu uz blakus esošajiem īpašumiem un ielas atzara uz Parka ielu pārbūvi, ietves pārbūvi un veloceliņa izbūvi, kā arī stāvvietu un stāvlaukuma izbūvi (92 automobiļiem), labiekārtojumu, tostarp 98 jaunu koku stādījumus, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, ielas apgaismojuma pārbūvi un izbūvi, tāpat elektrības, sadzīves kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu pārbūvi un izbūvi.

Ezermalas iela. "Firma L4" projekta vizualizācija.


Savukārt tilta pārbūve ietver gājēju un velosipēdistu tilta pretslīdes klāja izbūvi, tilta balstu remontu, tilta konstrukciju tīrīšanu un krāsošanu, margu izbūvi, ūdens atvades risinājumu izbūvi un apgaismojuma izbūvi.


Gājēju un velosipēdistu tilts. "Firma L4" projekta vizualizācija.


Kopējais pārbūvējamais ielas garums ir 1,1 kilometrs, tilta – 115,5 metri.


Darbus plānots paveikt 300 dienu laikā un objektu nodot ekspluatācijā 2021. gadā. Darbu līgumcena ir 2 153 906,63 eiro (bez PVN), no kuriem ERAF finansējums – 1 360 000 eiro.

Finansējums pārbūvei piešķirts projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmās atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.


Gājēju tilts šobrīd. Foto no Googlemaps.