Pērnā gada nogalē reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēma piedzīvoja lielas izmaiņas. Šobrīd tehniskie jautājumi ir sakārtoti, apgalvo atkritumu apsaimniekotāji.

Portāls lūdza "Liepājas RAS" valdes locekli Normundu Niedolu komentēt aizvadītā gada nogales pārmaiņas un pašreizējo situāciju atkritumu apsaimniekošanā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un Satversmes tiesas spriedumam, kas pašvaldībām uzlika pienākumu atkritumu apsaimniekotājus izvēlēties konkursa kārtībā, Liepājas reģiona pašvaldības īstenoja vienotu iepirkumu. Tā rezultātā turpmākos septiņus gadus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniegs divi atkritumu apsaimniekotāji – SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Vides pakalpojumu grupa".

Jaunais iepirkums un zonējums nozīmēja, ka iedzīvotājiem jāslēdz jauni līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, un tik apjomīgas pārmaiņas sākotnēji raisīja cilvēkos bažas un pat neapmierinātību ar jauno kārtību.

"Aizvadītā gada beigās mēs visi piedzīvojām ļoti lielas pārmaiņas, un, kā jau šādās reizēs gadās, ļoti daudz laika un enerģijas veltījām, lai skaidrotu iedzīvotājiem jauno kārtību. Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namos, šīs pārmaiņas uz savas ādas pat neizjuta, jo līgumus ar uzņēmumiem pārslēdza namu apsaimniekotāji. Vienlaikus, satraukums par nākotni bija jūtams," stāsta Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols.

Niedols atzīst, ka arī decembra pirmajās nedēļās bija novērojamas problēmas ar atkritumu izvešanu Liepājas dienvidu daļā, ko apsaimnieko jaunienācējs Liepājā – Vides pakalpojumu grupa.

"Jebkurai reformai ir nepieciešams ieskriešanās periods, kuras laikā iespējama pakāpšanās solīti atpakaļ. Tas nav patīkami, bet tā notiek. Esmu gandarīts, ka Vides pakalpojumu grupa operatīvi iesaistījās problēmu risināšanā un sadarbojās ar Liepājas domes izpilddirekciju un "Liepājas RAS", kā rezultātā šobrīd jau varam vērot uzlabojumus atkritumu apsaimniekošanā, par ko runājām pirms jauno līgumu stāšanās spēkā," stāsta Niedols. "Šobrīd pārmaiņu periods ir noslēdzies, un varam mierīgi raudzīties uz tālāko atkritumu apsaimniekošanas jomas attīstību."

"Daudzi iedzīvotāji uzdod jautājumu, kādēļ vispār bija nepieciešamas šādas pārmaiņas. Viens iemesls ir normatīvo aktu prasības, tomēr šādi regulēta kārtība ir nepieciešama arī pēc būtības," skaidro Niedols. "Rīgā patlaban savā starpā konkurē četri atkritumu apsaimniekotāji, un ir novērojamas absurdas situācijas, kad dažādu atkritumu izvešanas kompāniju automašīnas, viena aiz otras vai viena otrai pretī, braukā pa privātmāju vai daudzdzīvokļu namu rajoniem. Nav kārtības. Tagad izskanējusi arī iecere, ka Rīgas dome atkritumu apsaimniekošanu vienai kompānijai varētu nodot uz 20 gadiem, par ko savas bažas izteikusi arī Konkurences padome. Ilgstošā problēmu risināšanas atlikšana liek domāt, ka Rīgā gaidāms karš ar neprognozējamām sekām."

Tikmēr Liepājā atkritumu izvešanas tehniskie jautājumi dažu mēnešu laikā kopš pārmaiņām ir pilnībā sakārtoti un kompānijas var pievērsties arī sabiedrības izglītošanas pasākumiem. Aprīļa beigās Liepājā tika sākts atkritumu šķirošanas eksperiments, kura mērķis ir rosināt iedzīvotājus aktīvāk šķirot atkritumus. Lai labāk to paveiktu, iedzīvotājiem tiek nodrošināta visa nepieciešamā informācija par pareizu šķirošanu ikdienā, īpašas somas šķirojamajam materiālam, kā arī dažāda veida informatīvie materiāli, stāsta Niedols.

"Jāuzteic arī "Eko Kurzeme" līdz šim paveiktais darbs iedzīvotāju izglītošanā, kas pēdējo gadu laikā ievērojami veicinājusi cilvēku izpratni par dabai draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. 2016. gada sākumā pie atkritumu poligona "Ķīvītes" tika atklāta arī "Eko Kurzemes" atkritumu šķirošanas rūpnīca, kas ļauj mums būtiski samazināt poligonā noglabāto nešķiroto atkritumu daudzumu," uzsver Niedols. "Darba gan mums vēl ir ļoti daudz, un videi draudzīgā saimniekošanā mūsu sabiedrības izpratne vēl ievērojami atpaliek no Skandināvijas valstīm, tomēr kopš neatkarības atjaunošanas esam piedzīvojuši ļoti strauju izaugsmi."

"Liepājas RAS" vadītājs ir pārliecināts, ka reģionā strādājošie atkritumu apsaimniekotāji – Vides pakalpojumu grupa un "Eko Kurzeme" – tuvāko gadu laikā paveiks nozīmīgu darbu sabiedrības izglītošanā, un pēc laika mēs uz notikušajām pārmaiņām varēsim atskatīties kā uz pozitīvām un pašsaprotamām.

Kā norāda Niedols, liels solis uz priekšu videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā bijis projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, Latvijā", kas noslēdzās pirms desmit gadiem. Pirms tam Liepājas pilsētā un reģionā radītie atkritumi tika nogādāti 27 atkritumu izgāztuvēs, kas atradās ģeoloģiski nepiemērotās vietās (augsts gruntsūdeņu līmenis), un nevienā no izgāztuvēm nebija norobežojumu jeb mākslīgi veidotu vai dabisku barjeru, kas aizsargātu gruntsūdeņus no piesārņojuma ar infiltrātu.

Tika uzbūvēts reģionālais atkritumu apsaimniekošanas poligons, kas atrodas Grobiņas pagasta "Ķīvītēs". Jaunais poligons ir apkārtējai videi droša vieta, kurā sadzīves atkritumi tiek noglabāti videi draudzīgā un drošā veidā. Poligons ir aprīkots ar reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu, kas nozīmē to, ka novadītais ūdens ir pilnībā videi draudzīgs un tīrs, uzsver Niedols.

SIA "Liepājas RAS" ir dibināta 2000. gadā ar mērķi realizēt uzņēmuma dalībnieku intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, kā arī citās komercdarbības jomās. Uzņēmuma pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģijas ražošana, kas ir galvenais ieņēmumu avots.

"Liepājas RAS" apsaimnieko sadzīves atkritumu poligonu "Ķīvītes" Grobiņas novadā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi "Šķēde". Uzņēmums nodrošina visa Liepājas reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un biogāzes ieguvi bioenerģētiskajās šūnās.