Liepājnieks Raitis Ozols pievērsa uzmanību kārtējam koku kropļošanas gadījumam jeb "ainavu arhitektūras brīnumam" Liepājā, atkal tajā pašā Krūmu ielā, par ko jau rakstījām iepriekš.

Sazinoties ar pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas pārstāvi Aldu Dambergu, portāls noskaidroja, ka komisija nav devusi atļauju apzāģēt šos kokus īpašumā Krūmu ielas un Flotes ielas stūrī.

Savukārt pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš informēja, ka nekustamā īpašuma Krūmu ielas un Flotes ielu krustojumā īpašniekam par patvaļīgi un nepareizi apzāģētajiem (nostabotajiem) kokiem vainīgajai personai tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.