Sakarā ar iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošanu uz dienvidiem no Tirdzniecības kanāla no 1. jūlija līdz 19. jūlijam tiks slēgta satiksme Vaiņodes ielā, posmā no Daugavas ielas līdz Reiņu mežu ielai, un Reiņu mežu ielā, posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai. 

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Remontdarbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7.punktu, darbus veiks SIA "A-Land".