Lai sekmētu Liepājas pilsētas teritorijas sakopšanu, sestdien, 23.aprīlī, no pulksten 9:00 līdz 15:00 iedzīvotāji aicināti piedalīties Lielajā talkā, kas vienlaicīgi norisināsies visā Latvijā.

Kopumā Liepājā Lielajā talkā līdz šim savu dalību pieteikušas 58 dažādas iestādes, uzņēmumi, biedrības un privātpersonas, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Pēc pilsētas apsekošanas un dienestu, kā arī iedzīvotāju ieteikumiem ir izveidota karte, kur apskatāmas tās pilsētas teritorijas, ko Lielās talkas laikā plānots sakopt. Kartē atzīmētas arī atkritumu konteineru atrašanās vietas Lielās talkas dienā. Karte pieejama Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā “Sabiedrība/ Lielā talka 2016”.

Ikviens iedzīvotājs, kurš vēlas piedalīties talkā, speciālos talkas maisus, kas šogad ir baltā krāsā, pirms talkas var saņemt:

• domes Vides nodaļā (ja nepieciešams līdz 5 maisiem).
• Liepājas Komunālajā pārvaldē, Uliha ielā 44, vispirms sazinoties ar komunālās nozares vadītāju Juri Muskatu pa telefonu 26573765;

Atgādinām, ka iedzīvotāji vēl līdz piektdienai var informēt par vietām, kuras talkas laikā plānojuši sakopt, ziņojot domes Vides nodaļai pa tālruni 63404745, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: alda.damberga@dome.liepaja.lv vai dace.liepniece@dome.liepaja.lv. Savukārt informācija par vietām, kuras pilsētā talkas laikā ir jāsakopj, ir jau apkopota un ietverta kartē.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka arī reģistrējot savu talkošanas vietu mājas lapā www.talkas.lv, tā vispirms ir jāsaskaņo ar savas pašvaldības koordinatoru, kas Liepājā ir domes Vides nodaļa.  

Vides nodaļa katru gadu konsultē iestādes, organizācijas un iedzīvotājus par teritoriju sakopšanu, kā arī apkopo informāciju par talkas laikā paveiktajiem darbiem. Papildu informācija par Lielo talku Latvijā pieejama mājas lapā www.talkas.lv .

Sakopjot privātās teritorijas, iedzīvotāji sašķirotos atkritumus poligonā var nodot bez maksas. Šāds pakalpojums privātpersonām ir pieejams visu laiku. Atgādinām, ka atsevišķi ir jāšķiro burku un pudeļu stikls, logu stikls, PET pudeles, plastmasas kastes un kannas, papīrs un kartons, kokmateriāli, metāla bundžas un kārbas, citi metāli, tekstilizstrādājumi, zaļie atkritumi jeb dārzu un parku atkritumi,  lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, nolietotās elektroiekārtas, vieglo automašīnu riepas un automašīnu akumulatori, dienasgaismas lampas un nolietotās baterijas, izlietotas krāsu bundžas, lakas, šķīdinātāji.

Lielā talka Latvijā norisinās kopš 2008.gada. Pērn Lielās talkas laikā Liepājā savāktas 70,4 tonnas atkritumu.