Biedrība "Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva"" īstenojusi jauniešu apmaiņas projektu "Environment Friendly" ("Videi draudzīgi").

Projektā piedalījās 42 dalībnieki no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Turcijas. Projekta galvenais mērķis bija saprast, cik daudz mēs ikdienā izmantojam dabas resursus, saražojam atkritumus un cik daudz ūdeni patērējam, lai nodrošinātu visas savas vajadzības. Ikviens no mums atstāj ekoloģiskās pēdas nospiedumu, ietekmējot dabu.

Šajā projektā jauniešiem bija iespēja izpētīt sīkāk un apzināties šos procesus un iegūt jaunas zināšanas, kā samazināt ietekmi uz vidi, mainot arī savus ikdienas paradumus, kā arī nododot citiem cilvēkiem zināšanas, pieredzi un ilgtspējīgas attīstības principu nozīmi.

Jauniešu apmaiņas laikā dalībnieki viesojās Liepājas izglītības iestādēs, pastāstot par "Erasmus+" programmu un tās piedāvātajām jauniešu mobilitātes iespējām, daloties ar savu pieredzi, kā arī piedaloties apkārtnes sakopšanā. Viena no nozīmīgākajām aktivitātēm jauniešu apmaiņas laikā pēc dalībnieku vērtējuma bija talka Liepājas pludmales attīrīšanai no sadzīves atkritumiem posmā no pieminekļa bojā gājušajiem zvejniekiem līdz dienvidu molam, kuras laikā tika savākti 45 kilogrami atkritumu. Papildu jaunieši iepazina arī Liepājai un tās apkārtnei raksturīgo kultūrvēsturiski nozīmīgo dzintara apstrādi un tās īpatnības, kā arī apmeklēja Liepājas vēstures muzeju, kur dalībnieki iepazinās ar Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekts "Environment Friendly" finansēja Eiropas Komisijas programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.