No 20. janvāra līdz 20. martam turpināsies projektu iesniegšana pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai. Šis jau būs sestais gads, kopš pašvaldība īsteno šādu atbalsta programmu, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pašvaldība aicina ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, gatavot un iesniegt projektu pieteikumus.
Līdzfinansējumam 2020. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 100 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta.

Skatīt: plašāka informācija par projektu konkursa nosacījumiem.

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Kopējā atbalsta summa šīs programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkst pārsniegt 50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts.

Līdzfinansējuma apmēri ir ierobežoti arī konservācijas būvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.

Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzība, ja to veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs, pašvaldība apmaksās 100 procentu apmērā.
Piecos iepriekšējos gados, kopš kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalsta programmas uzsākšanas, kopumā atbalstīti 110 no 137 iesniegtajiem projektiem.

Kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums šajos gados kopumā jau pārsniedz 750 000 eiro.

No visiem piecos gados līdzfinansētajiem projektiem 63 attiecas uz dokumentācijas izstrādi un 47 – uz restaurācijas būvdarbiem un būvdetaļu izgatavošanu.

2015. gada 14. maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs”, kurā iekļaujas aptuveni 300 vēsturiskas ēkas.

Skatīt: iepriekšējo gadu projektu konkursa rezultāti.