Sākušies ielu infrastruktūras remonta un uzturēšanas darbi. Līdz ar laika apstākļu uzlabošanos tie vērsīsies plašumā, informē Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.

Iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem ir jārēķinās ar īslaicīgiem vai arī ilgākiem satiksmes un piekļuves ierobežojumiem.

Pie Raiņa ielas pārbrauktuves mazināsies sastrēgumi

Trešdien, 19. aprīlī, Komunālā pārvalde uzsāka brauktuves paplašinājuma izbūvi autobusu pieturvietā, kas atrodas aiz pārbrauktuves Ziemeļu priekšpilsētas pusē. Savukārt naktī no svētdienas uz pirmdienu, tas ir, no 23. uz 24.aprīli Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš” sāks darbus, lai atjaunotu Raiņa ielas pārbrauktuves sliežu segumu.

Autobusu pieturvietas izbūves laikā, kas tupināsies aptuveni divas nedēļas, satiksmes plūsma būs ierobežota jeb palēlināta ar vadstatņiem un ceļa zīmēm.

Savukārt "Latvijas dzelzceļš” darbus veiks galvenokārt naktīs, kad arī pārbrauktuvi slēgs. Operatīvajam transportam satiksmei būs atvērta ostas teritorija. Pa dienu pārbrauktuve būs atvērta, taču autovadītajiem ir jārēķinās, ka sliežu šķērsošana šajā pilsētas vietā prasīs ilgāku laiku, tāpēc iesakām plānot braucienu maršrutus tā, lai nebūtu jāšķērso būvdarbu norises vietas.

Uzsāktie būvdarbi ir svarīgi uzlabojumi, kas ietverti pasākumu kopumā, lai mazinātu sastrēgumus pie minētās dzelzceļa pārbrauktuves. Gan sliktais Raiņa ielas pārbrauktuves segums, gan minētā autobusu pietura un pasažieru uzņemšana tajā, autobusam aizņemot daļu no joslas, līdz šim kavēja satiksmes raitāku plūsmu, tāpēc notiek šie remontdarbi.

Pagājušā gada nogalē jau ir paveikta luksoforu vadības bloka nomaiņa Raiņa, Kapsētas un 1905. gada ielu krustojumā un uzstādīta gājēju izsaukuma poga, kā arī izvietoti transporta detektori, kas ļauj automātiski regulēt luksoforu darbību katrā kustības virzienā atkarībā no reālās transporta plūsmas. Izmaiņām kopumā ir jāpaātrina autosatiksmes plūsma šajā sarežģītajā transporta kustības mezglā.

Atjaunos iekškvartālu piebraucamo ielu segumu
Vasaras sākumā sāksies pilsētai piederošo iekškvartālu piebraucamo ielu sakārtošana. 2016. gadā 15 šādu ielu posmos jau tika atjaunots segums 3,3 km kopgarumā. Šovasar būvdarbi notiks 13 iekškvartālu piebraucamo ceļu posmos 2,6 km kopgarumā. Nav gan paredzēta pilna braucamās daļas rekonstrukcija, taču tiks atjaunots virskārtas segums, kas uzlabos piekļūšanu daudzdzīvokļu māju pagalmiem un mikrorajonu vidi kopumā. Darbi neaizņems ilgu laiku, taču iedzīvotājiem būs brīži, kad viņi savā pagalmā iebraukt nevarēs. Par to brīdinās satiksmes ceļa zīmes.

Pavisam asfaltbetona virskārtas nomaiņas darbiem iekškvartālu piebraucamajiem ceļiem ir plānots izlietot 528 000 eiro. Šobrīd notiek nepieciešamie projektēšanas darbi, kam ir pieķirti 9 750 eiro.

Pavisam drīz  Atmodas bulvārī, kas ir Karostas vizītkarte, tiks atjaunota brauktuves seguma virskārta no Piestātnes ielas līdz Neatkarības rotas ielai - šim mērķim ir ieplānoti 124 000 eiro. Darbi sāksies no ziemeļu puses un turpināsies virzienā uz tilta.

Bulvārī satiksmi neslēgs, taču, ja arī kādā posmā uz neilgu laiku tomēr vajadzēs, tad apbraucamos ceļus atrast nebūs grūti.


Izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas posmus

Vēl šovasar plānota lietus ūdens kanalizācijas posma izbūve Graudu ielā no Jūras ielas līdz Vītola ielai. Šis būs nozīmīgs darbs, lai turpmāk novērstu Pasta, Graudu un Vītolu ielas krustojuma applūšanu, kas šeit ir vērojama spēcīgu lietavu laikā. Arī šo darbu laikā būs satiksmes ierobežojumi.

Pilsētā šovasar sāksies arī vairāki lieli ielu infrastruktūras būvdarbi ar ES līdzfinansējumu. Paredzēts rekonstruēt Grīzupes ielu no pilsētas robežas līdz krustojumam ar Cukura ielu, ne tikai atjaunojot brauktuvi, bet izbūvējot arī ietves, veloceliņus un apgaismojumu. Sāksies darbi  arī Lielās ielas posmā no Tramvaja tilta Vecliepājas pusē un Tramvaja tilta un sliežu ceļu rekonstrukcija, kā arī Krūmu un Kapsēdes ielā.

Kā jau ievadā minēts, bez visiem lielajiem būvdarbiem pārvaldes speciālistu uzmanības lokā būs arī ikdienas uzturēsanas darbi: ielu bedrīšu plānveida remonts, grants ielu seguma planēšana, bruģēto ielu posmu atjaunošana.

Jā, būvdarbu laikā ielu posmi tiks slēgti vai ierobežota satiksme, un liepājniekiem, kuri pieraduši desmit piecpadsmit minūtēs izbraukt cauri pilsētai ar auto, tas būs zināms pārbaudījums. Taču lielāka un mazāka mēroga remonts ir pieciests iepriekš, lai pēc tam mēs varētu lietot sakārtotu un ērtāku satiksmes infrastruktūru.