Lai veicinātu lielāku informācijas pieejamību un atvieglotu Liepājas sabiedriskā transporta pasažieru ikdienas maršrutu plānošanu, aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports" laika gaitā veikusi vairākus tehniskus uzlabojumus.

Kā viens no jaunumiem ir atsevišķu autobusu maršrutu kustības sarakstos veiktās atzīmes par iespējamo reisu kavēšanos. 22. maršruta "Atmodas bulvāris – Pētertirgus", 23. maršruta "Atmodas bulvāris – Pētertirgus" un 25. maršruta "Atmodas bulvāris – Klaipēdas iela" pieturvietās izvietotajos kustības sarakstos ar oranžu krāsu ir atzīmēti reisi, kas var kavēties gadījumā, ja tiek aizvērts O. Kalpaka tilts, līdz ar to pasažieri ir informēti un var rēķināties ar iespējamajām izmaiņām.

Ja pasažieris, stāvot pieturvietā, grib noskaidrot, cik tālu ir konkrēti viņa gaidītais transportlīdzeklis, uz visās pieturvietās izvietotajiem sarakstiem ir QR kods, kuru noskenējot, pasažieris tiek aizvirzīts uz vietni marsruti.lv. Vietnē uzreiz atveras lapa ar konkrētā maršruta kustības sarakstu, bet labajā pusē, nospiežot uz kartes ikonas, pasažieris tiešsaistē var redzēt, cik tālu atrodas viņa gaidītais transportlīdzeklis. QR kodi pieturvietās izvietotajos sabiedriskā transporta kustības sarakstos ir pieejami jau no 2021.gada.  

Ņemot vērā Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā veiktās izmaiņas, šogad pieturvietās pakāpeniski arī tiek nomainītas izvietotās maršrutu tīkla kartes. Karte atjaunota gan shematiski, gan tajā pievienota informācija par biļešu cenām un kontroli. Kartē redzamā informācija pieejama latviešu un angļu valodā. Tāpat kartē tagad pasažieriem redzams, kādi maršruti tiek izpildīti ar mazas ietilpības autobusiem.

Visa informācija par Liepājas sabiedrisko transportu – biļešu cenām, braukšanas maksas atvieglojumiem, maršrutu sarakstiem, maršruta plānotāju, u.c., pieejama mājaslapā www.liepajastransports.lv.

Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".