No ceturtdienas, 9.oktobra, remonta dēļ tiks slēgta satiksme Ganību ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai. Mainoties satiksmes organizācijai, visi aicināti būt īpaši uzmanīgi.

Ganību ielas rekonstrukcijas laikā Zirņu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, satiksme tiks organizēta divos virzienos. Mainoties satiksmes organizācijai Zirņu ielas posmā, pašvaldība aicina gan autobraucējus, gan velosipēdistus un gājējus būt īpaši uzmanīgiem, pievēršot vērību ceļa zīmēm, sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

9. un 9A maršruta autobuss slēgto ielas posmu (virzienā no slimnīcas uz M. Ķempes ielu) apbrauks pa Bāriņu ielu, kur starp Baznīcas ielu un A. Pumpura ielu būs izvietota pagaidu pieturvieta. Ganību ielas rekonstrukcijas laikā šie maršruta autobusi nepieturēs pieturvietās "Jaunā iela", "Baznīcas iela" (Ganību ielā) un "Kungu iela" (skatīt shēmu pielikumā). Virzienā no M. Ķempes ielas uz slimnīcu autobusi kursēs pa ierasto maršrutu.

Pateicoties finanšu ietaupījumam, būvdarbi objektā "Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai" tiek veikti projekta "Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija Liepājā" ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma konkursa rezultātā ir piešķirtas SIA "Aizputes ceļinieks", kas darbus veiks par kopējo līgumcenu 753 521,00 EUR. Tiek plānots, ka Ganību ielas rekonstrukcijas darbi ilgs līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Būvuzņēmējam darbu laikā iespēju robežās jānodrošina zemesgabalu īpašniekiem piekļūšana savam īpašumam, operatīvajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem – caurbraukšana un piekļūšana zemesgabaliem, kā arī gājēju droša pārvietošanās.

Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai tiks realizēta ERAF līdzfinansētā projekta “Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija" (projekta ID.Nr. 3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/010) ietvaros.

Projekta "Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija Liepājā" ietvaros līdz šim pabeigti būvdarbi sekojošos objektos: "Ganību ielas rekonstrukcija posmā no M.Ķempes ielas līdz Klaipēdas ielai, Klaipēdas ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai", "Brīvības ielas renovācija un inženiertīklu rekonstrukcija" un "Luksoforu izbūve Brīvības un Grobiņas ielu krustojumā".