Domes sēdē atbalstīts projekts, kas paredz  restaurēt Liepājas muzeja ēkas fasādes zelmiņus, vitrāžu, vestibila kāpnes, mūra žogu un jūgendstila griestu gleznojumu.

Domes lēmums nepieciešams, lai atbalstītu projekta "Liepājas muzeja vēsturisko elementu restaurācija" pieteikuma iesniegšanu finansējuma saņemšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

2012. gadā tika īstenota Liepājas muzeja ēku kompleksa renovācija, kas notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta "Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros. Finansējuma ierobežotības dēļ netika atrisināts jautājums par ēkas zelmiņu, vēsturiskās vitrāžas, mūra žoga un vestibila kāpņu atjaunošanu, turklāt ERAF projekta gaitā tika atklāti līdz šim nezināmi jūgendstila gleznojumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 166 609,89 eiro. Nepieciešamais līdzfinansējums no pašvaldības budžeta – 8330,44 eiro.   

Projekta pieteikuma "Liepājas Muzeja vēsturisko elementu restaurācija" tiešais mērķis ir veikt Valsts kultūras pieminekļa – Liepājas Muzeja ēkas Kūrmājas prospektā 16 – vēsturisko elementu  restaurāciju Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanai, izmantojot mūsdienu restaurācijas un atjaunošanas metodes, vienlaikus saglabājot sākotnējos dekoratīvos elementus bez izmaiņām.