Atbildot uz portāla irliepaja.lv jautājumu, vai un kā notiks jau sen plānotā koku uzskaite pilsētā, Komunālās pārvaldes un Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, raksta, ka pilsētas būvvalde šogad uzsāks uz pašvaldības zemes augošo koku digitālu uzskaiti jeb inventarizāciju.

Šim mērķim, maijā veicot pilsētas budžeta grozījumus, deputāti būvvaldei piešķīra 2070 eiro finansējumu.

Kā raksta Štāls, koku uzskaite notiks pakāpeniski, izmantojot ArcGIS Online jeb ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) programmatūras rīku, kas ir būvvaldes rīcībā un ļauj ģeotelpiskos datus/informāciju apkopot un parādīt uz pilsētas kartes dažādos slāņos un griezumos.

“Reģistra izveide ir vēl viens solis uz digitālo risinājumu plašāku izmantošanu pašvaldības darbā, turklāt nodrošinās pastāvīgu auditu par koku stāvokli un dauzdumu pilsētā,” vērtē būvvaldes vadītājas vietnieks Arvīds Vitāls.

Tiks uzskaitīti pilsētas parkos, skvēros, laukumos, ielu malās un citos pašvaldības zemesgabalos ārpus meža augošos kokus, ietverot informāciju ne tikai par konkrētu atrašanās vietu koordinātās, sugu, fizisko stāvokli, bet arī citus noderīgus datus.

Reģistrs ļaus labāk pārskatīt koku stādīšanas, zāģēšanas, kopšanas procesus, ļaus ērtāk un ātrāk strādāt Apstādījumu uzraudzības komisijai, kad jāpieņem lēmumi par koku saglabāšanu vai nozāģēšanu un palīdzēs būvvaldes, komunālās pārvaldes un pašvaldības vides speciālistiem, plānojot pilsētas zaļo stādījumu attīstību vai uzturēšanas darbus.

Koku reģistra informācija būs piejama arī iedzīvotājiem, medijiem, uzņēmējiem, zinātniekiem, pedagogiem, studentiem un skolēniem, ikvienam interesentam, kas vēlēsies to izmantot – izveidotā karte būs skatāma pilsētas mājas lapā.

Uzskaiti veiks būvvaldes ainavu arhitektes, talkā aicinot citus pašvaldības speciālistus.

Būvvalde jau ir sazinājusies ar ArcGIS Online platformas izstrādātāju pārstāvjiem Latvijā un precizējusi darba uzdevumu, apjomus, termiņus un iespējamos sadarbības līguma nosacījumus.

Reģistra izveide plānota līdz šī gada beigām. Dati par kokiem turpmāk tiks pakāpeniski papildināti un atjaunināti, integrējot līdz šim jau apkopoto statistiku un pieejamos digitālos risinājumus par koku kā dabas vērtību uzskaiti.

Pilsētas ielās augošo koku skaitīšana daļēji ir veikta no 2012. līdz 2015. gadam – tad Vides daļa sadarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem apkopoja informāciju par aptuveni 20 ielās augošajiem kokiem.

Turklāt agrāk ir uzskaitīti arī pilsētas parku koki – sagatavojot katram parkam to iespējamās attīstības koncepcijas.

Uzziņa
2005. gadā Liepājas Zaļais centrs Ineses Eisteres vadībā Liepājā apzināja un uzmērīja 62 valsts nozīmes dižkokus. Dižkoki ir ļoti lieli un veci koki, kam ir kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska, izglītojoša un bioloģisko daudzveidību saglabājoša funkcija.

Informāciju par Liepājas dižkokiem un to atrašanās vietām pieejama Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā arī apskatāms uzskaitīto valsts nozīmes dižkoku sarakstā.

2017. un 2018. gadā Liepājas Universitātes mācībspēki un studenti kopā ar Zinātnes un inovāciju parku pēc Liepājas domes pasūtījuma ir izveidojuši Jūrmalas parka kokaugu izziņas takas informatīvu bukletu un aplikāciju, kas pieejama internetā. Resurss ir vērtīgs izziņas materiāls, kas pilsētniekiem un viesiem ļauj iepazīt Jūrmalas parkā augošo koku un krūmu sugas.