Nīcas novada mērs uzskata, ka "ir ļoti rūpīgi jāizvērtē", vai vaļējā šahta kāpās "ietverama to būvju sarakstā, par kuru neuzturēšanu būtu jāpiemēro administratīvā atbildība".


Esam saņēmuši atbildi par septiņus metrus dziļo, vaļējo šahtu, kas atrodas netālu no Liepājas robežas kāpās Nīcas novada Grīnvaltu ciema teritorijā, posmā starp Klaipēdas šoseju un pludmali.


Atbildot uz portāla irliepaja.lv, lasītāju vārdā uzdotajiem jautājumiem – Kāpēc šāds bīstams objekts joprojām atrodas viegli pieejamā, nenorobežotā teritorijā? Ko pašvaldība ir darījusi vai darīs, lai pasargātu gan savus iedzīvotājus, gan dabas tūristus? – Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis raksta:


"Minētais īpašums nav publiska teritorija, bet ir privātīpašums. Civillikuma 927.pants sniedz skaidru īpašuma formulējumu, proti, ka "īpašums ir pilnīgas varas tiesība pār lietu, tas ir, tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar ko rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību".


Citiem vārdiem sakot, īpašums ir absolūta tiesība, un ikvienai trešajai personai ir pienākums atturēties no īpašuma aizskaršanas. Tādēļ īpašniekam pēc vispārīgā principa ir tiesība aizliegt jebkurai citai personai ietekmēt viņa lietu.


Civillikuma 1036. pants nosaka: "Īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem."


Tas nozīmē, ka īpašumtiesības var aprobežot par labu trešajām personām.


Aprobežojumi ir dažādi, tomēr visbūtiskākie no tiem ir būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi, kas, piemēram, nosaka, kāda ir kultūras pieminekļu izmantošanas kārtība un saglabāšana (CL 1083. p.); ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem (CL 1084. p.).


Vēsturiskais mantojums
Būve ir padomju laika mantojums ar nenoskaidrotu īpašuma tiesību, nezināmu lietojuma būves veidu (atbilstoši būvju klasifikācijai). Ja zemes īpašnieks vēlētos uz būvi iegūt īpašuma tiesību ar mērķi to lietot, tad procesa gaitā būvei noteiktu tās lietojuma veidu.


Ko pašvaldība var darīt?
Šobrīd tiek gatavoti pašvaldības saistošie noteikumi „Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu". Jautājums par minētajām "lamatām" ir tieši laikā, lai izvērtētu, vai šāda veida būve – padomju laika mantojums ar nezināmu pielietojumu – būtu ietverama to būvju sarakstā, par kuru neuzturēšanu būtu jāpiemēro administratīvā atbildība un pienākums veikt attiecīgo darbību tās sakārtošanā.


Ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo līdzīgi tad būtu jāizdod saistošie noteikumi par akas vai dīķa uzturēšanu.

A.Petermanis"