Domes sēdē 12.jūlijā deputāti atbalstīja izmaiņas projektā, kas paredz Peldu ielas posma pārbūvi – tagad pašvaldība plāno īstenot uzreiz divas projekta kārtas.

Grozījumi lēmumā par projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta” īstenošanu saistīti ar projekta ietvaros plānoto būvprojektu “Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Liepājā” 2.kārtu, kas ietver teritoriju no Gulbju dīķa līdz peldu iestādei. Attīstības pārvaldei atrodot iespēju palielināt finansējumu no attiecināmajām izmaksām, būs iespējams vienlaikus ar projekta pirmo kārtu realizēt arī otro.

Tagad plānota Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, kā arī no Gulbju dīķa līdz peldu iestādei. Paredzēti šādi būvdarbi:

1.kārta:
ielas un apgaismojuma tīkla pārcelšana,
lietus ūdens kanalizācijas pārbūve un izbūve;
sadzīves kanalizācijas izbūvi;
ūdensvada izbūve;

2.kārta:
alejas pārbūve uz Gulbju dīķīti.

Būvprojektu izstrādājis SIA "Projekts 3".

Būvdarbu iepirkumu plānots izsludināt 2018.gada decembrī, būvdarbu sākums paredzēts 2019.gada pavasarī.

Projekta kopējās izmaksas šobrīd tiek lēstas 1 119 902,38 eiro apjomā (pieaugums par 164 829,34 eiro). Tās proporcionāli tiks segtas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%), valsts budžeta dotācijas (3,75%) un Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta (11,25%). Sākotnēji šīs izmaksas bija plānots 100% apmērā segt no pašvaldības budžeta.

Projekta attiecināmās izmaksas – 1 119 902,38 eiro, no tām:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 951 917,02, kas palielinās par 140 104,97 eiro;

valsts budžeta dotācija (3,75%) – 41 996,34, kas palielinās par 6181,10 eiro;

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 125 989,02, kas palielinās par 18 543,31 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 2019.gadā – 125 989,02 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamai pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai (tiek atgūts īstenojot projektu): 2019.gadā – 993 913,36, kas palielinās par 146 286,07 eiro.