Pašvaldībai piederošais īpašums – nams Peldu ielā 5 – pēc pirmās un otrās kārtas renovācijas ir nodots ekspluatācijā, portāls irliepaja.lv uzzināja Liepājas domē.

Jau rudenī, kad būs noslēdzies mēbeļu iepirkums, Peldu ielas 5 ēkā sāks strādāt vairākas pašvaldības iestādes: no Rožu ielas 6 uz Peldu ielu 5 plānots pārcelt Būvvaldi, savukārt no Uliha ielas 36 – Izglītības pārvaldi, bet no Jūrmalas ielas 23 – pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports". Tāpat ēkā Peldu ielā 5 turpinās strādāt Nekustamā īpašuma pārvalde, kura uz šo ēku bija pārcelta vēl pirms tika uzsākta ēkas renovācija.


Kopumā Peldu ielas 5 jaunās ēkas trīs stāvos izveidotas darbavietas 144 darbiniekiem. Izglītības pārvaldei, Liepājas sabiedriskajam transportam un Būvvaldes vajadzībām no jauna iekārtoti kopumā 42 darba kabineti.


Paredzētas divas darbinieku virtuves un papildu jau vienai esošajai telpai, ko kā apspriežu telpu izmantoja Nekustamo īpašumu pārvalde, plānotas vēl divas apspriežu telpas. Tās izmantos visas iestādes un nav paredzētas kādai vienai iestādei konkrēti. Vienā no telpām būs arī Izglītības pārvaldē esošā bibliotēka. Katrā stāvā arī paredzētas labierīcības.


Tāpat paredzēts vienots informācijas centrs, kurā notiks visu iestāžu dokumentu apmaiņa un apsardzes punkts.


Jau vēstīts, ka iepirkumu par ēkas Peldu ielā 5 pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu pēc SIA “Arhitektu birojs Krasts" izstrādātā būvprojekta dome izsludināja 2018. gada nogalē, un ar zemāko cenu – 5 644 282,77 eiro – tajā uzvarēja firma "UPB". Taču, tā kā arī šis piedāvājums pārsniedza Ministru kabineta noteikumos noteikto līgumcenu robežvērtību (5 548 000,00 eiro), tad būvdarbi sadalīti vairākās kārtās, un pagaidām ēka pārbūvēta līdz 3. stāvam (ieskaitot). Savukārt augšējo stāvu pārbūvei jeb 3. un 4. kārtas būvdarbiem tika izsludināts atsevišķs iepirkums, taču piedāvātā cena pārsniedza pašvaldības iespējas. Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā jau tika meklēts būvnieks tikai ceturtā stāva pārbūvei, un līguma slēgšanas tiesības domes Iepirkumu komisija piešķīra SIA "Pilsbūve" (kopējā līgumcena 430 674,29 eiro, neskaitot PVN).


Projekta 1. kārtā tika veikta visu būvkonstrukciju izbūve un norobežojošo konstrukciju siltināšana, 1., 2. un tehniskā (6.) stāva izbūve, lifta un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtojums, 2. kārtā veickta 3. stāva izbūve, bet 3. un 4. kārtā tiks izbūvēts 4. un 5. stāvs.Uzziņa
Būvprojekts: Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā
Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projektētāji: SIA "Arhitektu birojs Krasts" un SIA "UPB Projekti"
Darbu veicējs: Akciju sabiedrība "UPB"
Būvdarbu norise: no 16.08.2019. līdz 02.06.2020.
Teritorijas labiekārtojums: 1982.0 m2
Būvdarbu izmaksas: 4 704 804, 75 eiro bez PVN