Atklātajā metu konkursā par skvēra labiekārtojumu Republikas un Kr. Valdemāra ielas krustojumā 1. vietu un prēmiju 2500 eiro ieguvis mets ar devīzi "MAKSS 0016".

 Ir noteikti arī pārējo vietu ieguvēji un pārdalīts prēmiju fonds, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Saskaņā ar nolikumu žūrija vēl pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju kvalifikācijas dokumentu atbilstību un galīgo lēmumu katram konkursa dalībniekam paziņos rakstiski.

Piektdien, 7. oktobrī, Liepājas pilsētas Domē notika atklāta metu konkursa “Skvēra labiekārtojums, Liepājā" devīžu aplokšņu atvēršana, paziņoti metu izstrādātāji un žūrijas lēmums par vietu un balvu fonda sadali.

Žūrija visus sešus iesniegtos metus atzina par atbilstošiem nolikuma prasībām un virzīja tālākai vērtēšanai. Saskaņā ar Žūrijas komisijas lēmumu  vēl ir noteikta viena 2. un divas 3. vietas, līdz ar to mainījās prēmiju fonda sadalījums.

Žūrijas komisijas vērtējums:
– Mets ar devīzi PMB–L16 ieguvis 316,9 punktus.
– Mets ar devīzi TELAMONS – 334,6 punktus.
– 3. vietu ar 404,9 punktiem un prēmiju 1200 eiro ieguvis mets ar devīzi TERRA.
– 3. vietu ar 418,6 punktiem un prēmiju 1200 eiro – mets ar devīzi ARHITEKTA INSTRUMENTI.
– 2. vietu ar 448,4 punktiem un prēmiju 2000 eiro – mets ar devīzi BERČI CEĻŠ.
– 1. vietu ar 506 punktiem un prēmiju 2500 eiro – mets ar devīzi MAKSS 0016.

Atverot slēgtās aploksnes, noskaidrojās, ka 1. vietas ieguvējs ir SIA "A.R.T. projekts", ko pārstāv ainavu arhitekte Indra Ozoliņa, mākslinieks Reinis Kuncītis un arhitekts Andris Tomsons.

Liepājās universitātē notiks visu iesniegto metu izstāde. Par izstādes norises laiku tiks paziņots atsevišķi. Pēc izstādes beigām neprēmētos darbus būs iespējams saņemt atpakaļ.

Šā metu konkursa mērķis bija brīvā konkurencē iegūt iespējami labāko risinājumu mūsdienīgam skvēra labiekārtojumam, kas veltīts pilsētbūvniecības periodam 19./20. gs. mijā un šī laika posma Liepājas arhitektam Paulam Maksam Berči; konkursa mērķis bija noskaidrot arī būvprojekta izstrādāšanas un būvniecības iespējamās izmaksas.
Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns uzskata, ka konkurss izdevies, iesniegto priekšlikumu skaits šoreiz bija lielāks nekā iepriekšējos līdzīgos konkursos. Tagad ir jādomā par finansējuma piesaisti tehniskā projekta izstrādei, taču par to būs jālemj zemes gabalu īpašniekiem.

Kopējā skvēra platība ir 2916 kvadrātmetri, no kuriem 1381 kvadrātmetri ir pašvaldības īpašums, savukārt 1536 kvadrātmetri – Liepājas Universitātes īpašums.

Lai īstenotu  1. vietas ieguvēju piedāvāto skvēra labiekārtojuma variantu, projektēšanai un būvniecībai kopumā varētu būt nepieciešami aptuveni 120 000 eiro un vides objekta izveidei – vēl aptuveni 40 000 eiro. Skvēra pārbūve būs iespējama pa kārtām.

“Esam saglabājuši šā skvēra struktūru tādu, kāda tā bija 19. gadsimtā – romantisku, ar vēsturisko celiņu tīklu, apstādījumu bagātību. Taču soliņi, apgaismojums, segums, velonovietnes un citi elementi būs izgatavoti  no mūsdienīgiem, ilgtspējīgiem, drošiem materiāliem," par meta ieceri stāsta ainavu arhitekte Indra Ozoliņa.

Skvēra centrā atradīsies Maksa Paula Berči tēla siluets, kas veidots no izlocīta plakanmetāla, ap kuru uz zemes stilizētas saules staru formā izvietotas bronzas plāksnes ar arhitekta projektēto un katram liepājniekam pazīstamo ēku siluetiem. Naktīs ēku logos iedegsies apgaismojums. “Vides objekts skvēra centrā atgādinās par pazīstamā arhitekta mantojuma dzīvotspēju cauri gadsimtiem."

2016.gada 14. jūnijā pašvaldība izsludināja atklātu metu konkursu skvēra labiekārtojumam Republikas un Kr. Valdemāra ielas krustojumā. Pretendentiem savi piedāvājumi Liepājas pilsētas Būvvaldē vai Liepājās pārstāvniecībā Rīgā bija jāiesniedz līdz šā gada 12. septembrim.

Konkursa kopējais prēmiju fonds bija 6 900 eiro. Nolikums paredz, ka žūrijai ir tiesības nepiešķirt kādu no prēmijām vai mainīt prēmiju sadalījumu, vai lemt par jauna konkursa rīkošanu.