Ielu bedrīšu plānveida remonts, grants seguma planēšana, dabīgā akmens bruģa ielu posmu atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, luksoforu uzraudzība, kā ierasts, bija šā gada ikdienas darbu sarakstā, informē Būvvaldes un Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Taču papildus tika plānota un organizēta ielu brauktuvju seguma un iekšvartālu posmu sakārtošana, gājēju ietvju un pāreju atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve, jaunu lietus kanalizācijas posmu izbūve, kā arī citu satiksmes infrastruktūras objektu uzlabošana un papildināšana.

Kopumā ielu infrastruktūras attīstībai līdz novembra sākumam izlietots aptuveni 3 miljoni eiro.

Asfalta seguma ielas
Vismaz 15 objektos ir atjaunots brauktuvju asfalta segums. Darbi sākās aprīlī/maijā un pakāpeniski noslēdzās septembrī/oktobrī.

Pagājušā gadā tika izstrādāta nepieciešamā būvniecības dokumentācija, savlaicīgi veikti būvdarbu iepirkumi un noslēgti līgumi ar darbu veicējiem.

Asfalta seguma atjaunošana paveikta:
1. Rīgas ielā (noTramvaja tilta līdz Raiņa ielai)
2. Imantas ielā (no Britu flotes līdz Turaidas ielai)
3. Pulkveža Brieža ielā (no Turaidas līdz Virsaiša ielai)
4. Invalīdu ielā (no Turaidas līdz Karostas cietumam)
5. Friča Brīvzemnieka ielā (no zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 35 līdz Graudu ielai)
7. Krusta ielas brauktuve (no Celtnieku līdz Graudu ielai)
8. Vaiņodes ielas brauktuve (no Ventas  līdz Ganību ielai)
9. Liedaga ielas brauktuve (no Klaipēdas ielas līdz autostāvvietai pie parka veloceļa)
10. Klaipēdas ielas brauktuve (starp zemesgabaliem Klaipēdas ielā 83 un Klaipēdas ielā 83A – vecais Bernātu ceļš)
11. Pērkones ielas brauktuve (no Uliha ielas līdz Siguldas ielai)
12. Ganību ielas brauktuve (no Vecās ostmalas līdz Ādu ielai)
13. Toma ielas brauktuve (no Vītolu ielas līdz Republikas ielai)


Pārbūve veikta:

14. Laivu ielā

Pārbūve uzsākta:
15. Tosmares ielā
16. L.Paegles ielā

Nākamajā pavasarī sāksies pārbūves darbi Rožu ielā un Baseina ielā. un Uliha ielas atjaunošana no Jūrmalas līdz Klaipēdas ielai.

Iekškvartālu piebraucamie ceļi
Lai uzlabotu piekļūšanu daudzdzīvokļu māju pagalmiem, piekto gadu turpinājās pilsētai piederošo iekškvartālu ielu sakārtošana. Kopējais finansējums ir  aptuveni 550 000 eiro.

Segums atjaunots 14 iekškvartālu ielu posmos aptuveni 2,5 km kopgarumā:
1. Siguldas iela posmā no Pērkones ielas līdz iekškvartālam
2. J.Janševska ielā (no Alejas līdz K. Valdemāra ielai)
3. M.Ķempes ielā (iekškvartāla posms bijušā veikala "Mego" pusē)
4. Vaiņodes ielā (no Daugavas līdz M. Ķempes ielai)
5. Iekškvartāla posmā pie E.Tisē ielas 69 un 71
6. Dunikas ielā (no Ganību līdz Rojas ielai)
7. Tiesu ielā (no Vītolu līdz Republikas ielai)
8. Mazā ielā (no Cenkones iela līdz Mazai ielai 3)
9. Žagatu ielā (no Krūmu līdz Mežai ielai)
10. Šķēdes ielā (no Šķēdes līdz Piltenes ielai, gar veikalu "Beta")
11. Piltenes ielā (posms gar O. Kalpaka 86 un Piltenes 2A)
12. Viršu ielā (posms līdz Pāvilostas ielai)
13. Pāvilostas ielas iekškvartālā
14. Atmodas bulvārī (posms gar daudzdzīvokļu mājām Atmoda bulvārī 12 un 12B)

Iekškvartālos nav veikta kompleksa ielas atjaunošana ar inženierkomunikāciju izbūvi, bet gan tikai virskārtas seguma atjaunošana.

Iekškvartālu ielu atjaunošana Liepājā sistemātiski sākās 2016. gadā. Tad tika atjaunots segums 3,3 km kopgarumā 15 ielu posmos; 2017. gadā tika noasfaltēts segums 6 km kopgarumā 13 iekškvartālu ielu posmos; 2018. gadā – 11 ielu posmi 2,25 km garumā. 2019. gadā atjaunoti 8 iekškvartālu posmi 2,5 km garumā.

Grants seguma ielas
Pavasarī Komunālā pārvalde plānoja arī grants seguma pārbūvi – vismaz piecu ielu posmos grants segums nomainīts ar uz asfalta segumu.

Šo ielu projekti paredz sakārtot arī komunikāciju tīklus, t.sk., lietus kanalizāciju, izbūvēt ietves un brauktuves.

Ielu saraksts tika precizēts pēc grozījumiem pilsētas budžetā, kā arī pēc iepriekšējās ziemas sezonas beigām, kad kļuva zināms neizlietoto finanšu līdzekļu apjoms ziemas uzturēšanas darbos.

Izmaiņas notikušas:
1. Medzes ielas posmā
2. Dorupes ielas posmā

Uzsākti vai norisinās būvdarbi:
3. J.Asara ielā
4. Kviešu ielā
5. A.Klints ielā

Komunālās pārvaldes speciālisti uzskata, ka šādus, kompleksa rakstura darbus būtu nepieciešams veikt arī citās grants ielās, taču visā pilsētā tas ir ļoti liels apjoms, kam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.

Tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, turpinājās nepārbūvēto grants ielu planēšana un profilēšana jeb greiderēšana, kā arī pretputekļu apstrāde – divas reizes gadā, aprīlī un jūlijā.

Gājēju ērtībām un drošībai

Ietves

Gājēju ietves posms atjaunots Ventspils ielā (no Namdaru līdz Skuju ielai un no Skuju līdz Užavas ielai).

Savukārt Pērkones ielas galā no Siguldas ielas izbūvēta izeja uz pludmali ar cietu, betona plākšņu segumu. Tādējādi ir nodrošināta operatīvā un apkalpojošā transporta ērta un droša iebraukšanu pludmalē.

Atjaunota Ēvalda Rimbenieka piemiņas vieta, tai skaitā ietves posms gar pieminekli.

Šobrīd ietves izbūves darbi uzsākti un turpinās arī 14.Novembra bulvāra posmā no Grīzupes līdz Pulverai ielai.

Noslēgts līgums un vēl šogad plānots uzsākt darbus Salmu ielas ietves posma atjaunošanai no Pļavu līdz Ganību ielai – darbu veicējs būs SIA "CTB".


Gājēju pārejas
Satiksmes infrastruktūras objektu uzlabošanas ietvaros ir ierīkotas trīs gājēju pārejas O. Kalpaka ielā un pa vienai gājēju pārejai E.Tisē ielā un Alejas ielā.

Sabiedriskā transporta pieturvietas
Ar autobusu pieturvietu nojumēm ir aprīkotas astoņas pieturvietas, tai skaitā, uz Graudu ielas, netālu no augstskolas.

Ielu apgaismojums

Īstenotie apgaismojuma izbūves un pārbūves darbi:
1. Iebrauktuvē starp Mežu ielu 62 un Mežu ielu 64
2. Iebrauktuvē no Studentu rotas ielas līdz īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 4
3. Pie gājēju ietves, kas savieno Ausekļa un Graudu  ielu
4. M.Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42
5. Iebrauktuvē starp Kārklu ielu 6 un Kārklu ielu 4
6. Rožu laukumā (uzstādītas 8 jaunas laternas un sakārtoti kabeļi)
7. Vecajā ostmalā – sakārtotas apgaismojuma komunikācijas.

Lietus ūdens noteču sistēmas

Tāpat kā iepriekšējos gadus turpinājās lietus ūdens noteču tīkla posmu pārbūve.

Paveiktie darbi:
1. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Jūrmalas parkā
2. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Radio ielā 19
3. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Krusta ielā
4. Lietus kanalizācijas izbūve Kapsētas ielā
5. Lietus kanalizācijas izbūve Caunu ielā
6. Lietus kanalizācijas izbūve Sporta iela
5. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve O.Kalpaka ielā līdz Ostas ielai.


Ar ES līdzfinansējumu finansētās pārmaiņas

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākās un vasaras vidū tika pabeigti visi pārbūves darbi Peldu ielā – posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam.

Pārbūve no 1. aprīļa līdz novembra vidum, kā plānots, pabeigta arī Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai. Iela pirms valsts svētkiem tika atvērta satiksmei un to paredzēts nodot ekspluatācijā līdz gada beigām.

Šogad ir uzsākta Roņu ielas posma pārbūve un izejas uz pludmali izbūve un labiekārtošana Roņu ielas galā.

Rudenī sākās arī Ezermalas posma un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve.