No programmā "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” 33 iesniegtajiem projektiem konkursa kārtībā tas piešķirts tikai deviņiem.

No atbalstītajiem projektiem diviem līdzfinansējums piešķirts ēkas mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei un būvprojekta izstrādei, pārējiem - konkrētu restaurācijas darbu veikšanai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

2015.gadā tika atbalstīti 30 pieteikumi, pērn – 29.

Ar visu ieniegto projektu sarakstu, atbalstītajiem projektiem, piešķirtajām summām un konkursā iegūtajiem punktiem  iespējams iepazīties šeit: www.liepaja.lv.

Komisija, kas izvērtēja iesniegtos dokumentus, par rezultātiem katru pretendentu informēs papildus.

Komisija vērtēja visu pieteikumu  noformējumu atbilstību, to, vai projekti, respektīvi, vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus  un citus kritērijus, piešķirot punktus. Līdzfinansējumu ieguva projekti ar visaugstāko punktu skaitu.

Kopējā naudas summa, par kuru kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 677 857 eiro, savukārt kā atbalstu no pašvaldības iesniedzēji vēlējās saņemt 301 187 eiro, kas bija trīs reizes vairāk nekā budžetā rezervētā nauda – 100 000 eiro. Taču pagājušajā nedēļā Domes sēdē kultūras pieminekļu atjaunošanas programmai papildus tika piešķirti vēl 26 783 eiro –  no SIA “Liepājas enerģija” dividendēm. Līdz ar to kopējā summa, par kuru šajā gadā notiks darbi, sasniedz 120 583 eiro.

Atlikusī summa tiks izmantota būvuzraudzības darbu veikšanai, par ko veikta iepirkuma procedūra. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ja projekta iesniedzējs izmanto pašvaldības izraudzītu būvuzraugu, tad pašvaldības finansējums būvuzraudzībai tiek nodrošināts 100 procentu apmērā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad galvenokārt tika iesniegti pieteikumi par dokumentu izstrādi, šogad daudz vairāk bija projektu par konkrētu restaurācijas darbu veikšanu. Līdz ar to izmaksas visos pieteikumos ir lielākas un tāpēc nebija iespējams atbalstīt visus pieteikumus, kā tas noticis iepriekš.

No visiem šogad iesniegtajiem pieteikumiem 19 projekti pretendēja uz vēsturiskās ēkas saglabāšanas būvdarbu līdzfinansēšanu, pārējie 14 – uz atbalstu  būvprojektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas.  

17 pieteikumi ir no daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem, astoņi  – no individuālo māju īpašniekiem, astoņi – no juridiskajām personām.

Projektu iesniegumi uz pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar minētajiem noteikumiem bija jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

Kopš 2015. gada pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.