eturtdien, 11.maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) rīkoja civilās aizsardzības mācības LSEZ SIA "GI Termināls".

Tas bija plānots pasākums, lai reālā darbībā pārliecinātos par termināla un operatīvo dienestu gatavību neparedzētām situācijām. Mācības noritēja veiksmīgi, un izvirzītie mērķi tika sasniegti.

Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus katastrofas draudu gadījumā, kas noteikti LSEZ SIA "GI Termināls" civilās aizsardzības plānā un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā, kā arī pārbaudīt sadarbību starp iesaistītajām institūcijām. Mācībās piedalījās atbildīgo institūciju – VUGD, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, LSEZ SIA "GI Termināls", Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un VAS "Latvijas dzelzceļš" amatpersonas un darbinieki.

Civilās aizsardzības mācībās inscenēja situāciju, kad LSEZ uzņēmuma SIA "GI Termināls" teritorijā no sliedēm noiet cisterna ar dīzeļdegvielu, notiek naftas produkta noplūde un aizdegšanās, radot sprādziena draudus.

Kā uzsvēra Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis, "GI termināls" ir pilnībā modernizēts lejamkravu termināls, kas aprīkots ar mūsdienīgām aizsardzības tehnoloģijām un mācībās izspēlētā situācija dzīvē ir praktiski neiespējama. Tomēr esot svarīgi termināla un atbildīgo operatīvo darbinieku sadarbības prasmes pārbaudīt reālā darbībā, kas arī veiksmīgi esot noticis.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks pulkvežleitnants Mursals Kerimovs: "Kopumā var secināt, ka mācības noritējušas veiksmīgi un visi izvirzītie mācību mērķi ir sasniegti. Varam vērtēt, ka sadarbība starp visām iesaistītajām institūcijām ir ļoti laba. Šāda veida mācības Liepājā notiek ne pirmo reizi un tās ir ļoti vērtīgas, jo ir būtiski regulāri iepazīt objektus, lai gadījumā, ja patiesi notiktu nelaime, visas iesaistītās puses jau iepriekš būtu sadarbojušās un būtu gatavas, kā rīkoties šādā situācijā."
 
Civilās aizsardzības mācības valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektos notiek vienu reizi trīs gados.