Liepājas dome sadarbībā ar SIA "Liepājas RAS" īstenos pasākumu kopumu, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu Liepājā. Šobrīd līgumi nav noslēgti vēl 400 adresēs.

Pašvaldības policijai uzdots apzināt un brīdināt to namu apsaimniekotājus un īpašniekus, kas nav noslēguši jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek aicināti sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem norobežot atkritumu savākšanas vietas, lai tām nevarētu piekļūt nepiederošas personas, bet SIA "Liepājas RAS" veidos konsultatīvo darbu grupu, kas pēc būtības izvērtēs radušās problēmsituācijas, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

No 2016. gada 1.decembra Liepājā darbu uzsāka jaunie atkritumu apsaimniekošanas operatori – pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai" un personu apvienība, kuru veido SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia Vide". Šobrīd atkritumu apsaimniekotāji apkopo informāciju par pirmo darbības mēnesi, pagājušā gada decembrī izvesto atkritumu daudzumu un gatavo rēķinus klientiem. Diemžēl parādās dažādas problēmas.

Liepājas pilsētas pašvaldības Izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens informē, ka joprojām nav noslēgti aptuveni 400 līgumi par atkritumu apsaimniekošanu dažāda veida īpašumos. Tas nozīmē, ka šajās adresēs atkritumi izvesti netiek.

"Šajās adresēs radītie atkritumi tiek izvietoti citur – citu daudzdzīvokļu māju konteineros, krūmos, mežos. Atkritumu apsaimniekotāji ir mēģinājuši vienoties par līgumu noslēgšanu, bet aptuveni 400 adresēs tas nav noticis," norāda Mārtiņš Tīdens.

Lai pasargātu godprātīgos iedzīvotājus un samazinātu iespēju, ka tiek saņemts rēķins par atkritumiem, ko atveduši citu māju iedzīvotāji, pašvaldības policijai dots uzdevums apzināt visas šīs adreses, brīdināt īpašniekus vai apsaimniekotājus par līgumu noslēgšanu 3 darba dienu laikā un, ja tas netiks veikts, īpašnieki vai apsaimniekotāji tiks sodīti.

Liepājas pašvaldības administrācija uzskata, ka otra problēma ir neefektīvā atkritumu apsaimniekošana koplietošanas laukumos, kādu pilsētā ir vairāk nekā 20. Šajos laukumos nav liegta piekļuve nepiederošām personām, līdz ar to šo māju iedzīvotāji var sastapties ar paaugstinātiem rēķiniem. Risinājums ir liegt iespēju atkritumu konteineriem piekļūt nepiederošām personām, izveidojot slēgtas atkritumu savākšanas vietas. Papildus tam, jānodrošina iespēja atkritumus šķirot, lai samazinātu nešķiroto atkritumu daudzumu un līdz ar to atteiktos no kādas izvešanas reizes vai atsevišķos gadījumos mainītu konteinera tilpumu.

"Atkritumu apsaimniekošanas operatora maiņa ir sava veida sistēmas inventarizācija, kuras laikā parādās dažādas nepilnības. Liepāja nav izņēmums. Ir parādījušās dažādas problēmas un vienīgais risinājums ir detalizēta problēmas izpēte, kas ļauj atrast optimālāko risinājumu. Plānojam jau tuvākajā laikā izveidot konsultatīvu darba grupu, kas varētu izskatīt ikvienu sūdzību pēc būtības un to atrisināt", skaidro SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols.

Plānots, ka konsultatīvā darba grupa, kurā piedalītos pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāju un namu apsaimniekotāju pārstāvji, tiks izveidota jau tuvākajā laikā.