Ekspluatācijā pieņemts vēl viens objekts projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta" ietvaros – Jaunās ielas kanalizācijas kolektors.

Darbi Jaunās ielas posmā no Zirņu līdz Rudbāržu ielai veikti saskaņā ar būvdarbu līgumu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā", kas pērn noslēgts ar AS "UPB", informē Sarmīte Jēkabsone.

Kopumā ir izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors ar diametru 400 milimetri 424 metru garumā un uzstādītas 17 kanalizācijas akas. Pirms minētajiem būvdarbiem notekūdeņu cauruļvadi veidoja "zirnekļu tīklu" bijušā kombināta "Baltija" teritorijā. Ņemot vērā, ka tā nav Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša teritorija, šo tīklu apsaimniekošana bija sarežģīts process. Tagad visi kanalizācijas notekūdeņi tiek savākti Jaunās ielas kanalizācijas cauruļvadā un novadīti uz Ganību ielas kanalizācijas kolektoru, no kurienes tālāk nonāk sūkņu stacijā Zemnieku ielā.

SIA "Liepājas ūdens" vienlaicīgi veica arī jauna lietus notekūdeņu cauruļvada izbūvi, lai tie vairs nenonāktu sadzīves kanalizācijas sistēmā. Līdz ar to ir samazināta kanalizācijas sūkņu stacijas slodze, pārsūknējot notekūdeņus stipra lietus laikā.

Jau ir pabeigti un tuvākajā laikā plānots pieņemt ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu izbūves darbus Ozolu ielā posmā no Miera ielas līdz Salmu ielai. Šo būvdarbu rezultātā daudziem iedzīvotājiem ir dota iespēja saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensapgādes sistēmas, kā arī likvidēt nosēdbedres, izbūvējot pieslēgumus centralizētai kanalizācijas sistēmai.

SIA "Liepājas ūdens" turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta". Projekta kopējās izmaksas ir 13,36 miljoni latu, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 89,65 % jeb 11,98 miljoni latu, bet Liepājas pilsētas pašvaldība ieguldīs 1,38 miljonus latu. Savukārt SIA "Liepājas ūdens" segs PVN izmaksas par kopējo summu 2,94 miljoni latu.