Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir pilnā mērā pabeigti, saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Liepājas pilsētas būvvaldes atzinumus par darbu un objekta pieņemšanu, informē Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda valdes locekle Kristīne Liepa.

Katedrāles fasāde, kas pirms atjaunošanas bija drūma, neizteiksmīgi pelēka un stipri bojāta, šobrīd uz visām debespusēm ir atguvusi savu kādreizējo spozmi un autentisko izteiktību, neapšaubāmi uzlabojot kopējo pilsētvidi un sniedzot liecību par draudzi un Liepājas pilsētu, kurai rūp savs dievnams.

Katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgas kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros.

Atjaunošanas projekts norisinājās no 2018.gada aprīļa līdz 2020.augustam un kopējie veiktie ieguldījumi ir 1,26 miljoni eiro. Projekta ietveros ir paveikti apjomīgi būvdarbi, kas sevī ietvēra – atjaunota katedrāles fasāde, pastiprināts tornis, restaurēti logi un durvis, smilšakmens detaļas, ierīkota zibensaizsardzības sistēma, restaurēts torņa krusts, pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta pamatu hidroizolācija un lietus ūdens savākšanas sistēma. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi tūristiem – izvietota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esošie tūrisma pakalpojumi, kas ir nodrošināt atbilstošus apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada garumā un nodrošināta iespēja izvietot mainīgās izstādes katedrālē.

Pašāka informācija par veiktajiem Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem atrodama: trisvienibasfonds.lelb.lv.

Lai katedrāles atjaunošanas darbi tiktu plānoti un īstenoti arī turpmāk, gan pie interjera, mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas, ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība arī turpmāk. Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV–3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804