Ņemot vērā vidējās darba samaksas, degvielas cenu un energoresursu cenu pieaugumu, kā arī patēriņa cenu izmaiņas, Liepājas atkritumu apsaimniekotāji – SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrības "Vides pakalpojumi Liepājai" – informējuši Liepājas pašvaldību par lēmumu paaugstināt atkritumu apsaimniekošanas maksu. Jaunais tarifs stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī.

Lēmums par izmaiņām nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā izskatīts arī Liepājas valstspilsētas 18. augusta domes sēdē, kurā deputāti apstiprināja tarifa izmaiņas maksas daļu, kas jāsaskaņo ar pašvaldību, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai", kas Liepājā nodrošina atkritumu apsaimniekošanu zonā A, sākot no pilsētas Dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, maksu par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk noteiks 16,53 eiro apmērā bez PVN līdzšinējo 15,92 eiro bez PVN vietā. Šajās izmaksās viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana un šķirošana (maksas daļa, ko apstiprina pašvaldība) būs 7,90 eiro bez PVN līdzšinējo 7,29 eiro bez PVN vietā, savukārt šo atkritumu noglabāšanas/nodošana atkritumu poligonā – 8,63 eiro.

Savukārt SIA "Eco Baltia vide", kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu zonā B, sākot no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas Ziemeļu robežai, turpmāk maksu par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiks 16,76 eiro apmērā bez PVN līdzšinējo 16,14 eiro bez PVN vietā. Šajās izmaksās viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana un šķirošana (maksas daļa, ko apstiprina pašvaldība) būs 7,67 eiro bez PVN līdzšinējo 7,05 eiro bez PVN vietā, bet šo atkritumu noglabāšanas/nodošana atkritumu poligonā – 9,09 eiro.

Faktiskais pieaugums par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 0,61 eiro bez PVN (pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai")  un 0,62 eiro bez PVN (SIA "Eco Baltia vide"). Piemēram, abu firmu apkalpotajām privātmājām 240l liela atkritumu konteinera izvešana no 1. oktobra maksās par 0,15 eiro bez PVN vairāk.

Atgādinām, ka lai ietaupītu par atkritumu izvešanu, kā arī rūpētos par vidi un samazinātu noglabājamo atkritumu daudzumu, iedzīvotāji var rosināt atkritumu apsaimniekotāju nodrošināt atkritumu šķirošanu – pie daudzdzīvokļu mājām uzstādot šķiroto atkritumu konteinerus, bet privātmāju īpašniekiem izsniedzot īpaši marķētus maisus šķirotajiem atkritumiem.

Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana ir bez maksas. Iedzīvotājiem tikai ir jānodrošina, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem un konteinerā atrastos tikai šķirotie materiāli. Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un tie tiek izvesti, piemērojot sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Ja mājas tuvumā nav uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri, šķirotos atkritumus var nodot bez maksas atkritumu šķirošanas laukumos. Liepājā un tās apkārtnē ir trīs atkritumu šķirošanas laukumi, kur privātpersonas bez maksas var atvest savus sašķirotos atkritumus. Pirms šķiroto atkritumu nodošanas aicinām izpētīt, kurus atkritumu veidus pieņem katrs šķirošanas laukums, jo nosacījumi var atšķirties.

Atkritumu šķirošanas laukumi Liepājā un tās apkārtnē atrodas Ezermalas ielā 11, SIA "Eco Baltia vide" teritorijā, Kapsēdes ielā 3F, SIA "Vides pakalpojumu grupa" teritorijā un atkritumu poligonā "Ķīvītes", Grobiņas novadā.