3.jūnijā Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi izsludina 4. vides projektu konkursu, informē fonda vadītāja Aiga Jaunskalže.

Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena nevalstiskā organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Konkursa prioritātes ir:
1. dabas vides atjaunošana un nostiprināšana,
2. iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana,
3. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. jūlijs. Nolikumu un pieteikuma anketu, tāpat kā iepriekšējos gados, var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā Programmas, "Atbalsts apkaimei". Potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakot tikšanos vai uzdodot jautājumu e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Liepājas Novada fonds vides projektu konkursus organizē jau no 2014. gada, kad tika atbalstīti skolēnu mācību projekti un vides izglītības materiālu izstrāde. No 2017.gada konkursā tiek atbalstīti NVO projekti par resursu otrreizējo izmantošanu un videi draudzīgu ikdienas rīcību. 2019.gada pirmajā pusē ir īstenoti divi 3. vides projektu konkursā atbalstītie projekti – Ziemupē izveidota meža skola un Pērkones pludmalē organizēta sakopšanas talka un uzstādītas brīdinājuma zīmes.