Otrdien, 26. septembrī, ar labāko sumināšanu noslēdzās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīkotais konkurss "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2017".

Konkursa "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2017" uzvarētājs ar vienbalsīgu žūrijas vērtējumu ir SIA V. Biļuka komercfirma "Evija", otrā godalga SIA "Liepājas kuģu būves rūpnīca", bet trešā godalga "DG Termināls", informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Konkurss "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2017" šogad tika rīkots jau sesto reiz, bet vērtēšanas periods ilga visu vasaru. Īpašu uzmanību žūrija šogad pievērsa teritoriju izskatam, vērojot sakoptību darba procesa laikā, apmeklējot uzņēmumus nebrīdinot iepriekš.

Pie Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V. Biļuka komercfirmas "Evija" administratīvās ēkas fasādes, konkursa noslēguma pasākuma laikā tika atklāta piemiņas zīme. Kā atklājot plāksni norādīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, teritorijas labiekārtojums un sakoptība nodrošina ne tikai pievilcīgu darba vidi darbiniekiem, bet noteikti liecina arī par atbildīgu attieksmi pret vides un drošību, kā arī sadarbības partneriem.  "Īpašs prieks, ka jau trešo gadu par Liepājas ostas sakoptāko uzņēmumu tiek atzīts naftas termināls – tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir svarīgi ievērot ne tikai stingrās vides un doršības prasības, bet arī veidot patīkamu un sakoptu vidi."

SIA V. Biļuka komercfirmas "Evija" finanšu direktore Lauma Timoševa uzsvēra, ka vides, drošības un sakoptības jautājumi ir vienmēr bijusi uzņēmuma prioritāte. "Tas ir svarīgi ikvienam no mums sākot no ierindas darbinieka, bet jo īpaši svarīgi tas ir naftas terminālam, kas ikdienā strādā ar naftas produktiem. Tas prasa rūpīgu un atbildīgu ikdienas darbu."

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš pasniedza arī pateicības par ieguldījumu Liepājas ostas vizuālajā tēlā, uzņēmumiem kuru teritorijās, konkursa laikā  norisinājās jaunu noliktavu būvniecība, taču vide bija sakopta un pievilcīga – SIA " Baltic Biofuel Company" (ieguldījumi 0,93 milj. eiro); SIA" MOLS L" (ieguldījumi 1,3 milj. eiro), SIA "Dan Store" (ieguldījumi 3,1 milj. eiro).

Kristīne Bārtniece, "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2017" Projekta vadītāja: "Šogad, uzsvars uz vērtēšanas rezultātiem tika likts vērojot teritorijās notiekošo ikdienas darbu, būvniecības procesus un vizuālo tēlu ostā kopumā. Vērojams, ka situācija ir mainījusies. Nav vairs tāda strauja uzrāviena kā pirmajos gados, bet situācija  ir laba."

Šogad tika iedibināt jauka tradīcija, ka iepriekšējā gada uzvarētājs saņem gleznu, kas tapusi sadarbībā ar Liepājas māksliniekiem. "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2016" – SIA "GI Termināls" pārstāvis saņēma mākslinieka Aiva Kleina gleznu, kurā attēlots "GI Termināls" mākslinieka redzējumā. Nākamgad, glezna tiks SIA V. Biļuka komercfirmai "Evija", kas taps mākslinieku plenēra laikā 2018. gada vasarā.

Uzziņai

"Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2016" – SIA "GI Termināls";
"Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2015" – SIA "DG Termināls";
"Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2014" – SIA "Cemex";
"Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2013" – SIA "Kolumbija Ltd."
"Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2012" – SIA "Terrabalt".

Konkursa "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2017" žūrija:

Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns;
Jaunliepājas un Karostas arhitekte Iveta Ansone;
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš;
Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevski;  
Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis;
Liepājas SEZ Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis;
Liepājas SEZ pārvaldes Nekustamo īpašumu speciāliste Kristīne Bārtniece.