Šajā nedēļā noslēgušies visi rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Celtnieku ielā, kura šobrīd brīvi atvērta gan transportam, gan kājāmgājējiem un velobraucējiem.

Projekta "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija" ietvaros Celtnieku ielā izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas (lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvads, u.c.) sakārtota brauktuve, izbūvētas autostāvvietas ar apaļā bruģa segumu, ierīkots jauns apgaismojums un atjaunoti apstādījumi. Veloceliņi šajā ielā tika iekārtoti jau projekta "Veloceliņa izbūve Liepājā" ietvaros, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Kā stāsta Liepājas domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, Celtnieku iela bija viena no kritiskākajām ielām Liepājā, zem ielas seguma atradās vairāk kā 100 gadus vecs, no ķieģeļiem mūrēts, kanalizācijas kolektors, kas bija kritiskā stāvoklī. Brūkot šim kolektoram, Celtnieku ielā vairākas reizes radās bīstami iegruvumi, tādēļ Celtnieku iela Apgaismojuma projektā tika iekļauta kā viena no prioritārajām ielām.

Celtnieku ielas rekonstrukcijas laikā tika likvidēti 15 esošie koki un celmi, kuru vietā iestādīti 24 Pensilvānijas oši. Lai veicinātu ainavas dažādību pilsētā, ielu rekonstrukciju projektu ietvaros Liepājā tiek veidoti dažādu šķirņu koku stādījumi.