24. oktobrī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Būvvaldes komisiju pieņēma ekspluatācijā trīs renovētas un nosiltinātas izglītības iestāžu ēkas.

Liepājas Kompleksās sporta skolas ēku Rīgas ielā 8, bērnudārzu "Rūķītis" Apšu ielā 6 un Speciālo internātpamatskolu Klaipēdas ielā 94, kuras renovētas un nosiltinātas Kioto finanšu instrumenta projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas izglītības iestādēs I " ietvaros.
Komisija celtnieku darbu novērtēja atzinīgi, uzsverot to, ka šajos objektos nācās novērst arī neizdarītās lietas, jo tie bija pārmantotie objekti no firmām, ar kurām līgumi lauzti.


Šīs trīs izglītības iestādes ir vienas no pēdējām, kuru siltināšana pabeigta ar Kioto vienošanās protokola rezultātā iegūto finansējumu. Pavisam divu Kioto projektu ietvaros nosiltinātas 26 pašvaldības ēkas, no kurām 15 ir izglītības iestādes. Nākošnedēļ plānots nodot ekspluatācijā pēdējo no objektiem – bērnudārza "Cīrulītis" ēku.

Liepājas vingrošanas sporta skolā Rīgas ielā 8 nomainīts jumta segums, nosiltināta un atjaunota fasāde, cokols, nomainīti logi un durvis, apkures un ventilācijas sistēmas. Kopējās būvniecības izmaksas ir Ls 107 573,89.
Celtniecības darbus 2010. gada 16. jūlijā uzsāka SIA “RIVETA", ar kuru līgums lauzts 2011.gada 18.martā. Darbus no 2011. gada 30. maija līdz 30. septembrim pabeidza SIA "Mūrnieks". Vienkāršotās renovācijas projekta autors bija SIA "A Projekts".

Liepājas speciālā internātskolā Klaipēdas ielā 94, kura īpaši izceļas ar savu gaumīgo fasādi starp mikrorajona mājām, atjaunots jumts, fasāde, lieveņi, pagrabs, nojums virs izejām, nomainītas durvis. Kopējās renovācijas izmaksas ir Ls 85 539,43.
Veikti arī neparedzētie darbi: jumta un sienas salaiduma daļas niša aizmūrēta ar FIBO blokiem, nomainītas esošās siltummezgla koka durvis pret PVC durvīm utt.  
 
Darbus 2010. gada 14. aprīlī uzsāka SIA “Celtniecības un amatniecības kompānija", ar kuriem līgums lauzts 2011. gada 16. maijā. Darbus pabeidza SIA "Hercogs L", kuram šis ir jau ceturtais "pārmantotais" objekts. Vienkāršotās renovācijas projekta autors ir SIA "BELLS".

Pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis" Apšu ielā 6 nomainīts jumta segums, nosiltināta fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts pagraba pārsegums, veikts kosmētiskais remonts. Kopējās būvniecības izmaksas ir Ls 79 615,78 .
Būvniecību 2010. gada 22. jūnijā uzsāka SIA "Riveta", ar kuriem līgums lauzts 2011. gada 18. martā. Darbus pabeidza SIA "Mūrnieks".  
Projekta autors: SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs".

"Kioto finansētie projekti bija labs veids, kā uzlabot energoefektivitāti mūsu izglītības iestādēs un padarīt ēkas pievilcīgas arī no ārienes, uzsver Silva Golde. "Kopā ar 17 renovētajām ēkām ERAF projektā "Energoefektivitātes palielināšana Liepājas izglītības iestādēs" esam īstenojuši vēl nebijuša apjoma skolu modernizācijas programmu – pavisam 32 ēkas ieguvušas jaunu veidolu. Taču mums vēl jāmeklē iespējas, kā atjaunot arī izglītības iestāžu ārpusi - bērnudārzu rotaļu laukumus, skolu sporta laukumus. Tikai tad mēs varēsim runāt par konkurētspējīgām izglītības iestādēm", piebilst Golde. Golde īpaši pateicas skolu kolektīviem, kuriem ēku remonti prasīja īpašu slodzi, jo remontdarbus nācās savienot ar mācībām.

Informāciju sagatavoja Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste