Plānots nomainīt pirms desmit gadiem izbūvētās O.Kalpaka tilta seguma nesošās koka konstrukcijas un klāja segumu, kas ir nolietojušās un nākotnē var apdraudēt tilta ekspluatāciju.

Vasara, kad ir skolēnu brīvlaiks ir labākais laiks, kad veikt remontdarbus un sadarbībā ar pašvaldību tiks pārkārtota sabiedriskā transporta plūsma, lai iedzīvotāji varētu viegli pārvietoties. O. Kalpaka tilta koka konstrukcija un tilta koka seguma nomaiņu plānots veikt 7 nedēļu laikā un tiltu slēgs no šā gada 1.jūlija līdz 16.augustam.

Remontdarbu laikā mazizmēra autobuss kursēs jaunizveidotajā 22A maršrutā "Pētertirgus – Atmodas bulvāris", bet tiks pārtraukta 22. maršruta "Pētertirgus - Atmodas bulvāris" izpilde un 25. maršruta "Atmodas bulvāris – Klaipēdas iela" izpilde. Jaunizveidotais maršruts pēc būtības būs līdzīgs 22.maršrutam. 22A maršruta autobuss slēgto O. Kalpaka tiltu apbrauks pa Pulvera, Cukura, Ģ. Baloža, Lazaretes un Turaidas ielām un papildus ierastajām 22.maršruta pieturām piestās pieturvietās "Turaidas iela", "Invalīdu iela" un "O.Kalpaka tilts". O. Kalpaka tilta remonta laikā no 1. jūlija līdz 16. augustam Autobusa kustības saraksts pieejams aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" mājas lapā www.liepajastransports.lv vai mobilajās ierīcēs www.lst.lv.

Oskara Kalpaka tilts būvēts 1906.gadā, lai savienotu cariskās Krievijas kara flotes bāzi Karostu ar pilsētu un būtu iespēja ērti pārvietoties gan kuģiem, gan arī tā laika transportam, piemēram, zirgu pajūgiem un ļaudīm. To projektējis vācu inženieris Haralds Halls un tā garums ir 132,28 metri, augstums virs ūdens līmeņa 8,32 metri. Tilts pārdzīvojis divus pasaules karus un dažādus saimniekus, kas loģiski ietekmējis arī tā ekspluatāciju.

Pirms 10 gadiem noslēdzās O. Kalpaka tilta rekonstrukcija, saglabājot tā vēsturisko izskatu t.sk. koka klāju un nesošās koka konstrukcijas. Darbi notika ES Kohēzijas fonds projekta "Liepājas ostas pievadceļi" ietvaros.10 gadu laikā koka konstrukcijas jūras vēju ietekmē ir bojātas un lai turpmāk arī varētu nodrošināt drošu satiksmi pār tiltu, nepieciešami remontdarbi. Liepājas SEZ pārvalde no sava budžeta tam atvēlējusi 111,4 tūkstošus eiro un darbus veiks SIA "Kurzemes Būvserviss".