“Liepājas RAS” trešdien, 7.augustā, bija aicinājis pašvaldību pārstāvjus uz poligonu "Ķīvītes", lai iepazistinātu ar reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam projektu.

Uz tikšanos bija pulcējušies Liepājas, Skrundas, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Aizputes un citu reģiona pašvaldību, kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji, lai izteiktu savu viedokli par "SIA "Geo Consultants" piedāvāto atkritumu apsaimniekošanas plāna darba versiju, kurā definēti galvenie veicamie pasākumi attiecībā uz organizatoriskiem un tehniskiem jautājumiem un to alternatīvie risinājumi, kas veicami noteiktajā laika periodā.

"SIA "Geo Consultants" projektu vadītājs Kaspars Kļavenieks iepazīstināja ar plāna sadaļām, kas aptver organizatoriskos pasākumus, apsaimniekošanas infrastruktūras attīstību un no iepriekšējā plāna palikušos neīstenotos pasākumus, kā dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūra, dzīvnieku kapsēta Liepājā un citi.

Paredzēts, ka turpmāk ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie iepirkumi tiks organizēti nevis katrā atsevišķā pašvaldībā, bet pa reģioniem jeb apsaimniekošanas zonām.  "Geo Consultanta" piedāvā sadalīt reģionu divās (Saldus, Brocēni un Liepāja, bijušā Liepājas rajona novadi) vai trīs zonās (Saldus, Brocēni un bijušā Liepājas rajona novadi, kā arī trešā – Liepāja), kā ekonomiski izdevīgāko iesakot dalījumu divās zonās.

Arī "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols pauda viedokli, ka "tic reģionu sistēmai".

Daži pašvaldību vadītāji interesējās, kas notiks ar jau noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu operatoriem, kas, piemēram, Aizputes pašvaldībai ir spēkā līdz 2018.gadam, ja no 2014.gada iepirkumi tiks organizēti pa reģioniem. Citi iebilda pret to, kāpēc pašvaldībām vispār būtu jāslēdz līgums ar atkritumu operatoru, ja visu organizēs Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs ("Liepājas RAS").

Pēc aizvadītās apsriedes tika nolemts strādāt pie plāna projekta galīgās versijas, kas, pēc Kļavenieka sacītā, varētu aizņemt aptuveni divas nedēļas, un pēc tam nodot to sabiedriskai apspriešanai, kas aizņems vēl trīs nedēļas.

Galīgajā plāna versijā tiks iestrādāti pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu līdz šim izteiktās vēlmes, ieteikumi un precizējumi.

Uzziņa

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Liepājas RAS" dibināts 2000.gadā.
Tas apsaimnieko cieto sadzīves atkritumu poligonu "Ķīvītes" Grobiņas novadā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi "Šķēde". Uzņēmums nodrošina visa Liepājas reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un biogāzes ieguvi bioenerģētiskajās šūnās.
Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Liepājas pilsēta un 11 novadi - Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Saldus, Skrundas un Brocēnu novads.