Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, un Liepājas 17.–19.gs. interjera muzejā "Hoijeres kundzes viesu nams" Kungu ielā 24 var iegādāties grāmatu "Pilsēta starp jūru un ezeriem. Liepājas arhitektūra 100 gados", kas vēsta par arhitektūras un pilsētas plānošanas peripetijām dažādu sociāli ekonomisko situāciju apstākļos, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Rasa Zālīte.

Grāmatas autori Jānis Lejnieks un Jānis Dripe tajā iekļāvuši arī intervijas ar Liepājas pilsētas galvenajiem arhitektiem kopš 60. gadiem. Pievienoti hronoloģiski dati par Liepājas pilsētas vadītājiem no 16. gs.–21. gs., nozīmīgāko plānošanas dokumentu reģistrs un mainīgie ielu nosaukumu saraksti. Grāmatas tekstiem ir kopsavilkumi angļu valodā un attēliem ir paraksti latviešu un angļu valodā.

Šī grāmata loģiski turpina jau īstenotās publikācijas par Maksa Paula Berči arhitektūras mantojumu un Liepājas jūgendstila perioda arhitektūru – Imanta Lancmaņa "Bertschy. Arhitekta Paula Maksa Berči un viņa dēlu devums Liepājai" un Jāņa Krastiņa "Liepāja: Jūgendstila arhitektūra".

Bagātīgi ilustrēto un izzinošo vēstījumu par pilsētu no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām izdevusi Liepājas Kultūras pārvalde, un grāmatas cena ir 33 eiro.

Liepājas muzejā Kūrmājas pr. 16/18 ir iespējams iegādāties arī citas saturiski bagātas grāmatas un informatīvos materiālus, kā, piemēram, "Ēvalds Dajevskis. Māksla, vieta un identitāte", "Liepājas zveji abpus ekvatoram", "Es vēlos mājās pārnākt", "Piemares zveji paceļ buras", "Liepājas vēstures un mākslas muzeja kolekcija "Alva"", "M. Pankoks", "Liepāja Latvijas neatkarības karā 1918-1920".