Būvvalde izskatījusi jautājumu par 2,5 augsto melnzemes valni, kas ar traktoru tika izveidot starp īpašumiem Kuģinieku 6 un Graudu 11/13. Turpmākā rīcība ir pašvaldības policijas kompetencē.

Portāls jau rakstīja, ka 17.septembrī zemes plača Kuģinieku 6 robežā ar Graudu 11/13 traktors uzstūma 2,5 metrus augstu zemes valni. Šādi nesaskaņoti un patvaļīgi pilsētbūvniecības paņēmieni šķita nepieņemami ar Būvvaldei, tādēļ tā par šo gadījumu uzsāka pārbaudi un uz paskaidrojumu sniegšanu aicināja gruntsgabala īpašnieci. Kā informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, secināts, ka īpašniece nav ievērojusi pilsētas saistošos noteikumus nr. 34 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu", kura 3. punkts paredz, ka viņai ir jānodrošina sava īpašuma uzkopšana un sanitārā tīrība. Būvvalde par to ir informējusi Pašvaldības policiju, kurai šī vienkāšā un nejēdzīgā patvaļa jāierobežo ar instrumentiem, kas ir tās rīcībā! "Viņai tas viss ir jāsavāc," precizēja Štāls.

Pašvaldības policijas preses pārstāvis Kaspars Vārpiņš portālam apstiprināja, ka vēstule no Būvvaldes ir saņemta un ir uzsākta administratīvā lietvedība par konkrēto gadījumu. Vēl vairāk – šogad Kuģinieku ielas 6 īpašniecei jau ir sastādīti jau divi protokoli. Viens par piegružoto teritoriju, otrs par nepļauto zāli.