Pašvaldība pagarinājusi piedāvājumu iesniegšanas termiņu – līdz 16. septembrim – izsludinātajā atklātajā konkursaā "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā".


Potenciālajam būvniekam būs jāveic būvdarbi pludmales posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, atbilstoši SIA "Joe" izstrādātā būvprojekta 1., 4., 5., 6. un 8.kārtai.


Galvenie darbi: bruģa seguma gājēju ceļu izbūve; koka seguma gājēju ceļu, taku, laipu, platformu izbūve; dabīgā akmens bruģa segumu izbūve; sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve; ūdensvada izbūve vai pārbūve; ielu apgaismojuma izbūve; elektroapgādes tīklu pārbūve; satiksmes organizācija; sanitārtehnisko iekārtu (publisko tualešu, dušu, brīvkrānu) uzstādīšana; koku ciršana un celmu raušana; kāpu nostiprinājumu izbūve un aizsargstādījumu izveide; apstādījumu veidošana; labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana.