Portāls irliepaja.lv lūdza pilsētas galveno mākslinieci Agitu Ansuli atbildēt uz vairākiem ar pilsētas vizuālo tēlu saistītiem jautājumiem.

Vai pilsētas galvenā māksliniece var ietekmēt skatlogu noformējumu?
Tā ir tā lieta, kas būvvaldē nav jāsaskaņo, ja vien noformējums nav tieši uz stikla un neaizņem vairāk par 25 % no rūts. Jo tad tā tiek uzskatīta par reklāmu, kas ir jāsaskaņo. Cīnāmies ar skatlogu aizlīmēšanu. Viss pārējais, kas atrodas aiz stikla, ir privātā telpa, kur iejaukties nevaram.


Vai redzat kādu mehānismu, lai padarītu pievilcīgākus ne tikai pašvaldības, bet arī, piemēram, veikalu skatlogus?
Tāda mehānisma nav. Varam tikai ieteikt, pamācīt. Taču ir bijis arī tā, ka uzņēmējs apvainojas un uzskata to par pārāk lielu iejaukšanos.

Kādreiz pat bija profesija – noformētājs, un tas bija vesels virziens, kultūras daļa. Tas, ko šodien varētu vēlēties – lai uzņēmēji vairāk piesaista profesionālus cilvēkus – mums taču ir Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola, ir augstskola. Ja skatlogs neuzrunā, pircējs veikalā neies – to vajadzētu saprast.


Savulaik pašvaldība regulāri rīkoja konkursu par labāk noformētu skatlogu, apbalvoja un paslavēja gaumīgāk noformēto skatlogu saimniekus. Kāpēc tas vairs nenotiek?
Impulss toreiz nāca no izpilddirekcijas un, manuprāt, tā nebija slikta tradīcija. Taču mainījās prioritātes.
 

Vai var ietekmēt skatlogu īpašniekus, lai logi nebūtu netīri, kādi ilgāku laiku bija arī Latviešu biedrības nama tukšajām telpām. Vai pašvaldības iestādēm nevajag būt paraugam? Jo ko var prasīt no citiem, ja pašiem ir vienalga?

To ietekmēt man nav ne resursu, ne iespēju, varu izteikt tikai lielu "fui". Arī pašvaldības telpām katrai ir savs saimnieks, kam par to jārūpējas.


Vai pašvaldībā visiem ir vienalga, ka veselu gadu "Fazer" pulkstenis nerāda laiku? 
Esmu brīvprātīgi iesaistījusies šī jautājuma risināšanā – sameklēju atbildīgās personas, un piedāvāju, vai nu demontēt pulksteni vai sakārtot. Saņēmu atbildi, ka "Fazer" tomēr vēlas pulksteni saglabāt. Tāpēc tas tiks uz laiku demontēts – lai saremontētu mehānismu un atjaunotu dizainu.


"Fazer" šiem darbiem lūdza laiku – divus mēnešus, solot, ka uz tūrisma sezonas sākumu atjaunotais pulkstenis atgriezīsies savā vietā.


Pirmo skici esmu jau redzējusi – forma nemainīsies, tikai krāsojums un grafiskais dizains.


Portāla lasītāji interesējas, vai šā gada skaistais Ziemassvētku noformējums tiks saglabāts?
Nekas netiek mests ārā – viss Ziemassvētku noformējums, ja vētrā vai kā citādi tas nav sapostīts, katru gadu tiek uzglabāts noliktavā. Nedaudz transformēts un varbūt izvietots citā vietā, tas nākamajā gadā atkal tiek izmantots. Ik gadu, saglabājot esošo noformējumu, veidojam kādu jaunu objektu, akcentu klāt.

Šoziem pirmo reizi pludmalē netika novākts vides objekts "Vēja stīgas" (burti, kas veido vārdu "Liepāja"). Daudzi liepājnieki šim SIA "Stage Art" objektam veltījuši skarbu kritiku. Kā vērtējat to no mākslinieciskā viedokļa?
Tas bija pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas rīkots konkurss, lai iegūtu vides objektu, kas kalpotu nevis vienu sezonu, bet ilgāku laiku, vismaz piecus gadus. Es biju tikai viena no žūrijas loceklēm, un nebalsoju par šo objektu, jo tas nebija mans favorīts.


Tomēr esmu pārliecināta, ka milzu traci taisīt nav vērts, jo šis ir īslaicīgs risinājums – pieci gadi nav mūžība. Tie paies, un būs cits vides objekts.