Ar domes 13.jūnija sēdes lēmumu SIA "Liepājas ūdens" uzticēts veikt pilsētas decentralizēto notekūdeņu sistēmas uzskaiti, piešķirti arī līdzekļi. 

Uzdevuma izpildei šogad no pašvaldības budžeta tiks piešķirti 16 380 eiro, jo deleģēšanas līgums tiek slēgts otrajā pusgadā. Savukārt nākamajos gados, sākot ar 2020.gadu un turpmāk, no pašvaldības budžeta šā uzdevuma izpildei būs nepieciešami 25 060 eiro gadā.

Kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja "Liepājas ūdens" vadītājs Andis Dejus, katra "atejas bedre" ir fiziski jāapseko, jāapskata, vai ir hermētiska, vai kanalizācijas ūdeņi nenoplūst dabā, jāsavāc visa nepieciešamā informācija, jāsagatavo dokumenti, jāveido reģistrs.

Šobrīd Liepājā netiek nodrošināta regulāra decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešana un attīrīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās, tāpēc nepieciešama šo kanalizācijas sistēmu uzskaite un kontrole, lai noteiktu kādas kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apjomi, vai šīs sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas.

Jau vēstīts, ka Liepājā joprojām ir vairāk nekā 400 mājsaimniecību, ka nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.