Kā portālu informēja institūta "Bior" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Georgs Korņilovs, maijā Liepājas ezerā tiks izlaisti vairāk nekā 300 000 stikla zušu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior" atklātā konkursā iepircis 1 386 200 stikla zušus izlaišanai Latvijas ūdenstilpēs 2014.gadā, raksta LETA. Liepājas ezerā izlaidīs vairāk nekā 300 000, bet bārtas upē - aptuveni 10 000 stikla zušus. Stikla zutis ir viena no zuša sarežģītās attīstības sākuma stadijām.

Korņilovs pastāstīja, ka zuši Liepājas ezerā dzīvos aptuveni 20 - 30 gadus līdz sasniegs dzimumbriedumu un dosies nārstot uz Sargasu jūru. Pēc nārstošanas pieaugušies zuši tur ies bojā. To, vai mazie zutēni vēlāk atgriezīsies Liepājas ezerā, nav iespējams prognozēt.

Kā raksta LETA, Institūta iepirkuma komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības Lielbritānijas uzņēmumam "UK Glass eels", kura piedāvātā cena atbilst 2013.gada zvejas sezonas vidējai cenai. Viena zuša cena būs 0,2219 eiro, savukārt kopējā iepirkuma un piegādes uz Latviju cena – 307 590 eiro. Plānots iegādāties un Pierīgas un Kurzemes ūdenstilpēs izlaist 1 386 200 stikla zušus.

Kā biznesa portālu "Nozare.lv" informēja institūta direktors Aivars Bērziņš, jau vairākus gadus stikla zušu tirgū pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, starptautiskajiem uzņēmumiem ir daudzgadu pasūtījumi un saistības, tādēļ potenciālo pretendentu atsaucība institūta organizētajā tirgus izpētē un iepirkumā nav bijusi liela.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu iepirkuma procedūru "Bior" 2013. gada vasarā veicis stikla zušu tirgus izpēti Lielbritānijā un Francijā, apzinot 2013.gada vidējās cenas. Ar Zemkopības ministriju saskaņots iepirkuma apjoms un paredzamā līgumcena. Visi interesenti detalizētu informāciju par iepirkumu, kā arī visas izvirzītās prasības varēja atrast institūta mājaslapā. Iepirkums tika izsludināts arī starptautiski.

Stikla zušu iepirkums Latvijā tiek veikts kopš 2011.gada, lai saglabātu zušu populāciju un nodrošinātu Latvijas nacionālā zušu krājuma pārvaldības plāna izpildi.