Ekonomikas ministrija piektdien, 7.februārī, Liepājā organizē divus paralēlus seminārus - daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus un namu pārvaldniekus aicinām uz semināru "Ēkas dzīve pēc atjaunošanas", savukārt būvniecības nozares pārstāvjus aicinām uz semināru "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā", informē ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļa.

"Desmit gadu laikā Latvijā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, atjaunotas gandrīz 900 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, valsts un pašvaldības iestādes atjaunojušas virkni sabiedrisko ēku, tādējādi nodrošinot būtisku energoresursu un līdz ar to arī finanšu resursu ietaupījumu," uzsver Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. "Vienlaikus svarīgi ir nodrošināt ēku ilgtspēju un turpmāku energoefektivitātes kāpināšanu arī pēc tās atjaunošanas, tāpēc ar labākajiem ieteikumiem dalīsimies ar ēku īpašniekiem. Savukārt būvniekiem vēlamies akcentēt, ka jebkurā būvniecības un ēku atjaunošanas projektā svarīga ir gan tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, gan būvniecības process," turpina E.Valantis.

Semināru "Ēkas dzīve pēc atjaunošanas" daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem un namu pārvaldniekiem organizējam ar mērķi sniegt ieteikumus kvalitatīvai ēkas uzturēšanai pēc tās atjaunošanas, lai tajā būtu iedzīvotājiem labvēlīga un ērta vide un tā kalpotu pēc iespējas ilgāk.

Semināra laikā informēsim par fasāžu (apmesto un ventilējamo) un logu kopšanu, par ventilāciju un mikroklimatu ēkā, atgādināsim par dzīvokļu īpašnieku un namu pārvaldnieku pienākumiem un tiesībām, kā arī nepieciešamo sadarbību ēkas uzturēšanā, pastāstīsim par siltumenerģijas maksas sadalītājiem un to piedāvātajām iespējām, kā arī sniegsim padomus, kā ēkai kļūt vēl energoefektīvākai un kā pareizi piemērot Ugunsdrošības noteikumus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās.

Pasākumā piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, kā arī Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas eksperti.

Semināru "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā" būvkomersantiem organizējam, lai akcentētu, ka jebkurā būvniecības un ēku atjaunošanas projektā  svarīga ir gan tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, gan būvniecības process.

Semināra informēsim par biežāk pieļautajām kļūdām apmesto un ventilējamo fasāžu montāžā, prasībām reglamentētās sfēras būvmateriāliem, būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli un ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, atgādināsim par projektu vadības nozīmi būvniecības līguma izpildē un iepirkuma līguma būtiskākajiem aspektiem, sniegsim ieteikumus kvalitatīvai logu montāžai ieprojektētās (plānotās) ēkas energoefektivitātes nodrošināšanai. Papildus pastāstīsim, kādas ir aktuālās problēmas ēku elektroinstalāciju būvniecībā un ekspluatācijā – kā sakārtot vēsturisko mantojumu un nodrošināt ilgtspējīgu ēku elektrotīklu ekspluatāciju nākotnē.

Pasākumā piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Iepirkumu uzraudzības biroja, Būvniecības valsts kontroles biroja, Patērētāju Tiesību aizsardzības centra, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas un Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas eksperti.

Semināri notiks pulksten 10 Liepājas Latviešu biedrības nama telpās (Rožu laukums 5/6, Liepāja). Semināra "Ēkas dzīve pēc atjaunošanas" dienas kārtība un reģistrācijas veidlapa publicēta šeit, semināra  "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā" dienas kārtība un reģistrācijas veidlapa – šeit.  Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240).

Informācija par citiem semināriem publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Jaunumiem par ēku energoefektivitāti aicinām sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.