"Vides pakalpojumu grupa" Liepājā uzsāk sociālo eksperimentu, kura mērķis ir rosināt iedzīvotājus aktīvāk šķirot atkritumus, informē uzņemuma preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Eksperimentā piedalīties apņēmušies daudzdzīvokļu nama Liepājā, Dzērves ielā 25, iedzīvotāji, kas turpmākos četrus mēnešus centīsies šķirot sadzīves atkritumus pareizi, samazinot nesašķiroto atkritumu apjomu.

Atkritumu šķirošana katrā dzīvoklī un katrā daudzdzīvokļu ēkā ir ļoti svarīga, jo ļauj rūpēties par vidi, lieki to nepiesārņojot un neapgrūtinot, kā arī vairākkārt izmantot vērtīgos dabas resursus. Pareiza šķirošana ļauj arī samazināt iedzīvotāju ikmēneša rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.
Atbalstot iedzīvotāju centienus, "Vides pakalpojumu grupa" nodrošinās iedzīvotājiem visu nepieciešamo informāciju par pareizu šķirošanu ikdienā, ērtus risinājumus šķirošanai dzīvokļos, kā arī dažāda veida informatīvos materiālus, tostarp informatīvos "špikerus" dzīvokļos. Tāpat nama iemītniekiem tiks nodrošinātas īpašās kastes izlietotajām baterijām un papīra atkritumiem pie pastkastītēm.

Katru nedēļu, izvedot nešķirotos un šķirotos atkritumus, tiks veikta to uzskaite, vērtējot sasniegto. Sasniedzot namam izvirzītos mērķus – samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu mēnesī par 10%, palielināt šķiroto atkritumu apjomu un nodrošināt šķiroto atkritumu tīrību, nama iedzīvotāji saņems vērtīgas balvas, kas uzlabos iedzīvotāju ikdienu un labiekārtos ēkas apkārtni. To izvēlēsies paši iedzīvotāji sadarbībā ar nama apsaimniekotāju – Liepājas namu apsaimniekošanas uzņēmumu "Namu serviss Apse".

Eksperimentu ievadīs izglītojošs atklāšanas pasākums nama iedzīvotājiem, kas notiks ceturtdien, 27.aprīlī, pulksten 18, pie ieejas namā Dzērves ielā 25.

Pasākuma laikā mājas iedzīvotāji tiks izglītoti par pareizu atkritumu šķirošanu un tiks atbildēti daudzie jautājumi par pareiziem atkritumu šķirošanas pamatprincipiem.