19.decembra domes sēdē deputāti atbalstīja Ezermalas ielas pārbūves projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu turpmākajos gados, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls..

Attīstības pārvaldes projektu nodaļa gatavo projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta" (Ezermalas iela) iesniegumu, ko līdz 2019. gada 20. decembrim iesniegs Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanas komisijai.

Uz Eiropas savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējuma pretendējošā projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija un publiskās pamatinfrastruktūras pārbūve Ezermalas ielā, uzņēmējdarbības pieejamības veicināšana, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu.

Deputāti ceturtdien apstiprināja šā projekta kopējās izmaksas un projekta līdzfinansējuma izmaksu apjomus 2020. un 2021. gadā, nosakot, ka Ezermalas būvprojekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

Šobrīd nobeiguma stadijā ir būvprojekts "Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā", ko izstrādā SIA "Firma L 4". Būvprojektu paredzēts finansēt no ES, valsts un pilsētas budžeta līdzekļiem.

Pēc būvprojekta īstenošanas uzlabosies piekļuve ne tikai ielas malās izvietotajiem uzņēmumiem, bet arī Zirgu salas dabas atpūtas takai, laivu kooperatīvam, laivu ielaišanas vietai Liepājas ezerā un ezera krastmalai kā dabas lieguma teritorijai.

Būvprojekts paredz Ezermalas ielas, kā arī gājēju un velosipēdistu tilta (jeb vecā dzelzceļa tilta) pārbūvi pār Tirdzniecības kanālu.

Divās būvdarbu kārtās pašvaldība plāno sakārtot Ezermalas ielas lietus ūdens novades sistēmu, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklus, segumu, gājēju ietves, apgaismojumu, izveidot atpūtas zonas, iestādīt jaunus kokus.

Paredzēts pārbūvēt arī Parka ielas savienojošo posmu ar Ezermalas ielu. Tilts, kas šobrīd pār Tirdzniecības kanālu satiksmei ir slēgts, kļūs pieejams gājējiem un velobraucējiem, jo tiks sakārtots segums, apgaismojums, margas, pastiprinātas balsta konstrukcijas.

Būvdarbu iepirkumu plānots izsludināt 2020. gada pirmajā ceturksnī, būvdarbus plānots uzsākt ne ātrāk kā tiks noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Būvobjektu plānots nodot ekspluatācijā 2021. gadā.