Karostā aizvadīta 3. Informatīvā kampaņa "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi" projekta ietvaros, informē biedrības "Baltijas Krasti" komunikācijas pārstāve Anete Naruška.

27.aprīļa rītā gandrīz 100 cilvēku pulcējās kopā pie Karostas manēžas, lai dotos uz Karostas zemūdeņu angāru, kur tika aizvadīta kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma izzināšanai veltīta informatīvā diena un ekskursija. Ekskursijas stāstnieka lomu uzņēmās liepājnieks un Karostas pētnieks Juris Raķis, kurš informatīvās dienas dalībniekus tuvāk iepazīstināja ar teritorijā apskatīto objektu vēsturi, sanācijas darbu nozīmi kanāla un jūras ekosistēmu atjaunošanā, un arī Liepājas ekonomiskajā attīstībā. Karostas zemūdeņu angārā, kas parasti apmeklētājiem nav pieejams, tika atskaņota dokumentālā īsfilma "Personas kods - Karostas kanāls, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums" un pirmo reizi publikai prezentēts informatīvais buklets, kas ietver informāciju par Karostas vēsturi, sanācijas darbos izvirzītajiem mērķiem un atskaites punktiem.
Pasākuma noslēgumā, lai iegūtās zināšanas par sanācijas darbiem varētu labāk izprast arī no to praktiskās puses, apmeklētājiem bija iespēja ar zvejas kuģīti Silje izbraukt ekskursijā līdz darbu norises vietai un apskatīt sanācijas būvdarbu procesu dzīvē.

Par Karostas kanāla sanācijas darbu izpildi rūpējas uzņēmums "Eko Osta", kas pēc līguma nolikuma attīrīšanas darbus kanālā uzsākuši 2023. gada  aprīļa sākumā. Atīrīšanas darbu laikā līdz 2023. gada 30. novembrim ir paredzēts izsmelt aptuveni 164 000 m3 piesārņoto nogulumu. Projekta I kārtā, kas noslēdzās 2015. gadā, no kanāla 78 ha platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums, kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 ha platībā tika izņemti aptuveni 60 000 m3 piesārņoto nogulumu, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā.

Informatīvo kampaņu rīkoja projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi" partneris Liepājas SEZ un sadarbības partneris "Baltijas Krasti". 2023. gada laikā līdz projekta noslēgumam Karostas teritorijā ir plānots organizēt arī citas ar vides un kanāla attīrīšanas darbiem saistītas informatīvās kampaņas.

Projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi" mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas.


Īstenojot Projektu, ieguvēja būs visa sabiedrība, jo tiks veicināti Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi un rīcību sasniegšana – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli – nodrošināta jūras ekoloģiskā daudzveidība un dinamika, tīrība, veselība un produktivitāte jūrai raksturīgajos apstākļos, kur jūras vide tiek izmantota ilgtspējīgi, saglabājot jūras ūdeņu izmantošanas potenciālu šai un turpmākajām paaudzēm. Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.