Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsludina konkursu īpaši aizsargājamo jūras teritoriju nosaukumiem, aģentūru LETA informēja DAP projekta "LIFE REEF" koordinatore Gunta Gabrāne.

DAP realizētais projekts pērn veica zinātniskās izpētes darbus Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Padziļināti tika pētītas trīs teritorijas, lai tās iekļautu aizsargājamo jūras teritoriju tīklā. Šīm teritorijām ir nepieciešami nosaukumi, tādēļ DAP izsludina konkursu, dodot iespēju ikvienam iesaistīties šo nosaukumu tapšanā.

Lielākā no jaunveidojamām teritorijām atrodas uz rietumiem no Ventspils, otra atrodas uz dienvidrietumiem no Pāvilostas, savukārt trešā – uz ziemeļrietumiem no Liepājas.

Lai piedalītos konkursā, katram dalībniekam līdz 25.martam ir jāaizpilda veidlapa. Katrs drīkst iesniegt neierobežotu nosaukumu skaitu. Visi iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un publicēti "LIFE REEF" interneta vietnē "reef.daba.gov.lv", bet trīs izvēlēto nosaukumu autori ne tikai varēs lepoties ar saviem radītajiem nosaukumiem, bet arī saņems veicināšanas balvas.

DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns uzsver, ka vietvārdi ir daļa no valsts vēstures, glabājot liecības par valstī dzīvojošām tautām, dabas objektiem, arodiem un tradīcijām, vēstures notikumiem un personībām. Svilāns ar nožēlu atzīst, ka nākas sastapties arī grūti izrunājamiem, ar vietu nesaistītiem un sentimentāli salkaniem nosaukumu jaunveidojumiem. Tāpēc DAP mudina ieteikt nosaukumus potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām. "Iespējams, ka tie pat nav jāizdomā, varbūt zvejnieki tādus jau kādreiz šīm vietām ir devuši. Mēs labprāt uzklausīsim visus priekšlikumus," pauž Svilāns.

Projektā "LIFE REEF" Baltijas jūras akvatorijā plāno izpētīt un kartēt Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā.

Kā vēstīts, "LIFE REEF" jeb "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" īsteno DAP sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Visu aktivitāšu īstenošanai plānoti 4 miljoni eiro, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40% – Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.