Būvvalde informē, ka mainīts norises laiks pasākumam – studentu darbu prezentācijai, kas plānota šo piektdien, 4. oktobrī.

Piektdien, 4.oktobrī pulksten 13, nevis 14, kā bija ziņots iepriekš, domes zālē Arhitektūras dienu ietvaros notiks atvērtais seminārs ar pētījuma darba ziņojumiem un diskusijām par  Latvijas Universitātes (LU) plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas studentu, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un LiepU studentu īstenotā studiju kursa „Apdzīvoto vietu plānošana”  praktiskās daļas rezultātiem.

Studenti laikā no 9. līdz 13. septembrim strādāja Liepājā.

Aicināts ikviens interesents.