No kopējās summas, kas bija plānota ceļu un ielu brauktuvju uzturēšanai 2019./2020. gada ziemas sezonā, atlikums ir 424 303 eiro. Par šo līdzekļu izmantošanu pašvaldībā vēl lems, tāpēc šobrīd nav iespējams nosaukt darbu veidus vai objektus, kuros daļa līdzekļu tiks investēti, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Iepriekšējos gados daļa no neizmantotās naudas tika novirzīta ielu segumu atjaunošanai vasaras mēnešos.

Liepājas ielu uzturēšanai aizvadītās ziemas sešos mēnešos (no 2019.gada 25. oktobra līdz 2020.gada 10. aprīlim)  kopumā izlietots 178 697 eiro, t.i., 3,5 reizes mazāk nekā iepriekšējās ziemas sezonā.

Šajā ziemas sezonā "Komunālās pārvaldes" ziemas dienesta dežurants uzturētājam kopumā  tikai 12 reizes deva uzdevumu veikt brauktuvju kopšanu, kas ir četras piecas reizes retāk nekā iepriekšējā sezonā.

Visvairāk – kopskaitā seši – darba uzdevumi ir doti decembrī, trīs darba uzdevumi bijuši martā, taču oktobrī un novembrī bija tikai viens darba uzdevums, janvārī un februārī – katrā mēnesī pa vienam darba uzdevumam.

Visus uzdevumus ielu uzturētājs – uzņēmums SIA "Clean R" – ir paveicis noteikumiem atbilstošā kvalitātē un termiņos.

Dežūras notika visu diennakti visas nedēļas garumā visu sezonu. Nepieciešamības gadījumā uzņēmums veica galveno ielu posmu, krustojumu un tiltu kaisīšanu ar sāli vai sāls smilšu maisījumu.

"Uzņēmējam netiek maksāts tikai par reāli notikušo kaisīšanu/tīrīšanu, bet arī par to, ka tiek nodrošināta cilvēku un tehnikas gatavība, lai darbus būtu iespējams uzsākt uzreiz, kad tas laika apstākļu dēļ ir nepieciešams," skaidro Ziemas dienesta vadītājs Normunds Kairis. Tas tad arī ir apmaksāts no ielu uzturēšanas ziemā kopējā budžeta līdzekļiem.

Aizvadītā sezona meteoroloģisko notikumu hronikās būs ierakstīta kā īpatnēja, ar ilgstošu, ziemas mēnešiem neparasti augstu gaisa temperatūru un sniega un sala trūkumu ne tikai Liepājā, bet visā Latvijā un pat plašākā mērogā.

Lai apmaksātu visus nepieciešamos ielu uzturēšanas darbus ziemā, pilsētas budžetā sezonas sākumā bija rezervēti mazliet vairāk par 600 000 eiro.

No plānotā daudzuma, kas nav izlietots uzturēšanai, viena daļa noteikti paliks kā rezerve – uz šā gada rudens/ziemas mēnešiem, kad būs jānodrošina ielu kopšana pret apledojumu/sniegu.